Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saarimäki, Sallamaria"

Sort by: Order: Results:

  • Saarimäki, Sallamaria (2023)
    Suomalainen kansallispuku tarkoittaa rahvaan 1700- ja 1800-luvuilla käyttämien juhlapukujen, eli kansanpukujen, uusintoja. Aikaisemmat kansanpuku- ja kansallispukututkimukset ovat perustuneet lähinnä pukujen eri osien tutkimiseen ja uusien mallien keräämiseen, mutta kansallispuvun valmistamisen merkityksistä ei ole juurikaan nykyaikaista tutkimusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, missä Suomen kansallispukuja valmistetaan tällä hetkellä. Lisäksi pyrittiin selvittämään, millaisia ajatuksia ja kokemuksia kansallispukuja valmistavilla henkilöillä kansallispukuprosessista on. Tutkimus toteutettiin strukturoituna verkkokyselynä toukokuussa 2022 KANSALLISPUKU - FOLKDRÄKT -Facebook-ryhmän jäsenille (n=16400). Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 165 henkilöä, joista rajauksen jälkeen 76 vastausta otettiin mukaan tutkimukseen. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 1 % (n=165/16400). Tutkimuksen aineisto analysoitiin kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimukseen vastanneiden mukaan kansallispukuja valmistettiin eniten itsenäisesti kotona (n=50/76) sekä kansallispukukursseilla (n=27/76). Kansallispuvun valintaan vaikuttaa eniten paikkakunta ja sukujuuret (n=78/135) sekä kansallispuvun ulkonäkö (n=38/76). Tutkimuksessa selvisi, että kansallispuvun valmistus koettiin mielekkääksi ja opettavaiseksi käsityöksi. Työn haastavuus nähtiin niin positiivisena, että negatiivisenakin asiana. Kansallispukujen valmistus merkitsi vastaajien mukaan perinteen kunnioitusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta, uusien tekniikoiden oppimista sekä tärkeää harrastusta. Kansallispuvun valmistus koettiin tärkeänä osana Suomen perinnettä sekä vanhojen käsityötapojen arvostusta.