Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Sten, Emma"

Sort by: Order: Results:

  • Sten, Emma (2018)
    Tavoitteet. Valmistavaa opetusta järjestetään kunnissa oppilaille, jotka ovat vasta saapuneet Suomeen. Opetuksen keskiössä on toisen kielen opetus. Valmistavalla luokalla lapset tutustuvat uuteen koulutusjärjestelmään ja kieleen. Tämän tutkimuksen materiaalissa opetuksen yhteinen kieli on suomi, joka on oppilaiden toinen kieli. Tämän kasvatustieteen kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tutkia aamurutiineja valmistavilla luokilla. Aamurutiini nähdään toimintana, jolla aloitetaan päivä luokkaan keräännyttyä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että oma tuottaminen on tärkeässä osassa kielen oppimista. Kielen oppimi-sen alkuvaiheessa rutiinit voivat olla turvaa ja osallisuutta lisäävä keino olla vuorokaikutuks-essa luokkahuoneessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, miten aamurutiini luo oppijoille oman tuottamisen tilan valmistavalla luokalla. Menetelmät. Tämä kandidaatintutkielma syntyi osana Vastaantulo-hankketta. Tutkimuksessa käytettiin videoaineistoa kolmen eri koulun valmistavalta luokalta. Mikroetnografia toimi tutki-muksen menetelmänä, jonka avulla tutkimusaineistoa analysoitiin. Tulokset. Videomateriaalin analyysi osoitti, että jäsennelty aamurutiini oli ratkaiseva oppilai-den itsenäisen tuottamisen osalta. Tutkimuksessa argumentoidaan sen puolesta, että aamurutiini on tärkeä jotta kielenoppijat voivat osallistua luokkahuonevuorovaikutukseen, mikä taas on kielen oppimisen näkökulmasta tärkeää. Tutkimus osoitti, että toimiva rutiini kannattelee oppilaat hiljaisen alkuvaiheen yli ja toimii itsenäisen tuottamisen tukena.