Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Stenqvist, Tanja"

Sort by: Order: Results:

  • Stenqvist, Tanja (2022)
    Mål. Syftet med studien är att undersöka vilka verktyg och instruktioner klasslärare har för att göra sin undervisning inklusiv. Forskningen är fokuserad speciellt på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, årskurs 1-6. Jag ville forska speciellt kring inkludering, eftersom det i dagens skola är i grunden för all undervisningen. Utöver det ville jag analysera specifikt instruktioner i grunderna för läroplanen eftersom de skall styra varje finsk lärare till att uppkomma detta mål. Tidigare forskning har visat att inkludering som tanke är simpelt men komplicerat i praktiken. Jag ville på basen av det undersöka hur utbildningsstyrelsen har skrivit grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är skriven som ett styrdokument för lärare som behöver verktyg i att genomföra inkluderande undervisning. Metoder. Studien var en kvalitativ innehållsanalys, specifikt en induktiv innehållsanalys. Metoden utgår från en observation som genom forskning generaliseras. I studien utgick jag från en observation i medier och statistik och analyserade sedan på basen av det Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och kom till en allmän slutsats. Resultat och slutsatser. Resultaten visade att instruktionerna kring inkludering är relativt allmänna i grunderna för läroplanen. Instruktionerna innehåller inte mycket konkreta verktyg på hur undervisningen skall göras inklusiv. Utöver grunderna för läroplanen skall de mera konkreta instuktionerna och tillvägagångssätten bestämmas på lokal nivå. Grunderna för läroplanen innehåller ändå instuktioner för de tre nivåerna av stöd för lärande, de beskriver stöd nivån och de viktigaste delarna av genomförandet.