Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Stolt, Miira"

Sort by: Order: Results:

  • Stolt, Miira (2022)
    Kasvisruokavalion mukainen syöminen nähdään yhtenä ylikulutus- ja ilmastokriisien eskaloitumista hillitsevänä ratkaisuna. Tämän tutkielman tavoitteena onkin tarkastella kasvissyönnin luonnetta ilmiönä sekä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvissyöjien kasvisruokavaliosta poikkeamiseen. Kasvissyönnin taustoja sekä siihen liittyviä elementtejä tarkastellaan tässä tutkimuksessa muun muassa historian kautta sekä ruoanvalinnan ja ruokatajun käsitteiden avulla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa aiempaa tutkimustietoa kasvissyönnin, ruoanvalinnan ja ruokatajun aihepiireistä koostaen. Tutkimuksen tarkempana kohteena ovat 16–29-vuotiaat vapaaehtoisesti kasvisruokavaliota noudattavat kasvissyöjät, joiden kasvisruokavaliosta poikkeamiseen vaikuttavia taustatekijöitä kartoitettiin aiemmista tutkimuksista. Tämän tutkielman mukaan kasvissyönti on yksinkertaista ruokavaliota monitahoisempi ilmiö, johon kuuluvat keskeisenä osana sen toteuttamiselle raamit antavat yksilö, kulttuuri, yhteiskunta, sosiaaliset suhteet kuin luontokin. Nuoret kasvisruokavaliostaan poikenneet kasvissyöjät olivat nimenneet erilaisia taustatekijöitä toiminnalleen, joista enemmistö liittyi sosiaalisiin tekijöihin. Ruoanvalintaa ohjaavat niin ruokailuseura, perinteet, tunteet kuin erinäiset arvotkin. Ruokapulmien ratkaisuun keskeisesti liittyvä ruokataju-käsite voisi toimia ongelmanratkaisukeinona liittyen kasvissyöjien ruokavaliostaan poikkeamisen taustalla vaikuttavien prosessien hahmottamisessa ja näin ollen niiden tietoisessa muovaamisessa. Jatkotutkimusta kasvissyönnistä voisi tehdä kotitaloustieteessä esimerkiksi tuottamalla haastatteluilla tietoa kasvissyöntiin ja -ruokaan liittyvien ongelmien ratkomisen ja tulosten eroista yksilön ruokatajun ja jaetun ruokatajun prosessien välillä.