Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Strandberg, Sanna"

Sort by: Order: Results:

  • Strandberg, Sanna (2023)
    Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tutkitaan lasten tietoa varhaiskasvatuksen päivälepokäytänteistä ja heille itselleen merkityksellisiä seikkoja levossa. Edeltävä tutkimus on tutkinut päivälepoa lähinnä lääketieteelliseltä kannalta ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kannalta ( Nothard, Irvine, Theobald, Stanton, Pattinson, & Thorpe, 2015). Tässä tutkimuksessa lähestyn aihetta lapsinäkökulmaisen tutkimuksen kautta, antaen lasten kertoa itse lepokokemuksistaan. Narratiivisen tietämisen (Weckström, Lastikka, Karlsson & Pöllänen, 2021) käsitteen avulla tutkin, mitä lapset tietävät päivälevosta. Tavoitteena on saada lisää tietoa siitä, miten lapset kokevat levon varhaiskasvatuksessa. Menetelmät. Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa myös tutkimuskysymyksen asettaminen tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Sadutin omaa lastani pitkäjänteisesti tavoitteenani saada mahdollisimman laaja kuva hänen ajatuksistaan varhaiskasvatuksen levosta. Pohdin myös monipuolisesti sitä, miten vanhempi voi tutkia omaa lastaan. Pyysin myös muilta perheiltä sadutuksia varhaiskasvatuksen levosta. Sadutuksia tai muita tarinoita levosta on tutkimuksessa 10 kappaletta. Analysoin aineistoa narratiivisen tietämisen käsitteen kautta ja annan lapsen tiedolle tilaa. Tulokset ja johtopäätökset. Varhaiskasvatuksen levossa tärkeinä tekijöinä tässä tutkimuksessa sadutetuille lapsille näyttäytyivät ensinnäkin varhaiskasvatuksen materiaalinen ympäristö ja lepohuoneen sisustus sekä heidän oma lepopaikkansa. Myös muut lapset ja heidän paikkansa suhteessa omaan vaikuttivat lasten kertomuksissa tärkeiltä. Lepohuoneessa materiaalinen ympäristö, lasten sosiaaliset suhteet ja kyseisen päiväkodin käytännöt muodostavat vuorovaikutuksessa elävän kokonaisuuden, jonka voi havaita lasten tarinoissa. Lapset kertoivat myös tunteistaan, kuten koti-ikävästä, ja myös surun tunteet olivat levossa läsnä. Toisaalta lapset kertoivat myös hassuttelusta vertaisryhmän lasten kanssa sekä muusta mielikuvittelusta. Lasten kertomuksista välittyi kuva lämpimästä ilmapiiristä, jossa varhaiskasvatuksen henkilöstö luki lapsille satuja ja lauloi lauluja.