Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tahvanainen, Saara"

Sort by: Order: Results:

  • Tahvanainen, Saara (2020)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää värjäysliuoksen pH:n vaikutusta värjäyksen lopputulokseen mustapavuilla värjätessä. Tutkimuksessa selvitettiin millaiset asiat vaikuttavat värjäyksen lopputulokseen. Näiden tekijöiden pohjalta laadittiin lopullinen koeasetelma ja kokeen kulku. Mustapavuilla värjäämistä on tutkittu aikaisemmin lähinnä elintarvikkeiden näkökulmasta. Mustapapujen väriaineita, antosyaaneja, löytyy luonnosta paljon, sillä ne ovat suurin luonnosta löytyvä flavonoidien ryhmä. Antosyaaneja on käytetty erilaisten kuitujen värjäämiseen jo pitkään. Nykyään niitä tutkitaan myös mahdollisten terveysvaikutusten takia. Antosyaanien ominaisuus on, että ne muuttavat väriään eri pH-arvojen mukaan. Niiden heikkous on, että värit kiinnittyvät huonosti ja haalenevat herkästi. Luonnonväriaineiden tutkimus on ajankohtaista, sillä uusien ekologisempien värjäysaineiden kehitys on tärkeää. Tutkimuksessa hyödynnettiin kvasikokeellisia tutkimusmenetelmiä, joissa kaikkia muuttujia ei pyritä kontrolloimaan, vaan ainoastaan tutkimukselle oleellisimmat tekijät. Tutkimuksessa värjättiin villalankaa sekä pellava- ja puuvillakangasta vuorokauden ajan mustapavuista liuotetusta värjäysliuoksessa. Liuos jaettiin kahdeksaan osaan ja niiden pH:ta muutettiin happamammaksi ja emäksisemmäksi etikan ja natriumhydroksidin avulla. Liuosten pH:ta tarkkailtiin pH-mittarilla. Värjäys onnistui odotusten mukaisesti. Väri muuttui happamissa olosuhteissa punaisemmaksi ja emäksisissä sinisessä. Väri hajosi kokonaan, kun liuos oli liian emäksistä. Väri tarttui parhaiten villalankaan ja heikoiten selluloosakuituisiin kankaisiin. Mustapavuilla on siis mahdollista värjätä ja väri riippuu liuoksen pH:sta. Myös värjättävä materiaali vaikuttaa värjäystulokseen. Mahdollista jatkotutkimusta voi tehdä värin pysyvyyteen ja sen parantamiseen liittyen.