Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Taipale, Maaria"

Sort by: Order: Results:

  • Taipale, Maaria (2022)
    Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena on koota aikaisempaa suomalaista tutkimusta perusopetuksen opettajien alanvaihdosta ja kiteyttää niissä esiintyviä alanvaihtojen syitä. Aineiston perusteella vastasin tutkimusongelmaani: ”mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisten perusopetuksen opettajien alanvaihtoon?”. Kysymyksenasettelu on syntynyt mielenkiinnosta selvittää, mistä syistä työssäkäyvät opettajat vaihtavat ammattia. Suomalaisten opettajien alanvaihdontutkimus on ainutlaatuista, sillä opettajien alanvaihto on tällä hetkellä Suomessa kasvava ilmiö, eikä sitä olla tutkittu Suomessa niin paljon kuin muissa maissa, jotka kärsivät koulutuksen opettajapulasta. Menetelmät. Menetelmänä tutkielmassani käytin Narratiivista kirjallisuuskatsausta, sillä tavoitteenani oli kuvata suomalaisten perusopetuksen opettajien alanvaihtoon johtaneita syitä holistisesti. Valitsin metodiksi Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen, sillä holistisuuden lisäksi tavoitteenani oli koota ja kiteyttää aiempaa tutkimustietoa perusopetuksen opettajien alanvaihdon ilmiöstä. Aineistona käytin vuoden 2010 jälkeen julkaistuja tutkimuksia aiheesta ja käsittelin niitä aineistolähtöisen analyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielmassa suomalaisten perusopetuksen opettajien alanvaihdon taustalta löytyi ryhmitellysti kahdeksan eri tekijää. Tekijät ovat työn kuormittavuus, matalat palkkiot, haastavat sosiaaliset tilanteet, urakehitysmahdollisuuksien vähäisyys, kouluorganisaatio, ammatti-identiteetti, henkilökohtaiset tekijät ja elämänkulku sekä resurssien puute. Tuloksista ei löytynyt yhtä ylivoimaisesti alanvaihtoon vaikuttavaa tekijää, vaan tekijät esiintyivät aineistoissa limittäin. Tulosten perusteella monia alanvaihdon tekijöitä esiintyi yhtäaikaisesti alanvaihtopäätöksen tehneillä opettajilla.