Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Uitto, Nana"

Sort by: Order: Results:

  • Uitto, Nana (2021)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisen 2010-luvun lastenkirjallisuuden tapaa kuvata luontoa sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Tutkimuksen tausta-ajatuksena oli kuvakirjojen hyödyntäminen lasten positiivisen luontosuhteen rakentamisessa sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ympäristökasvatuksessa. Lastenkirjojen luontoa on tutkittu ilmastonmuutoksen näkökulmasta, mutta tutkimusta lastenkirjoista luontosuhteen rakentamisen välineenä ei ole löydettävissä. Tutkimuksellani pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiini: Millaisena luonto kuvataan lastenkirjallisuudessa? Millainen on ihmisen ja luonnon suhde lastenkirjoissa? Tämän laadullisen tutkimukseni aineisto koostui kolmesta 2010-luvulla julkaistusta kotimaisesta lasten kuvakirjasta: Lapsen oma metsäkirja, Olga Orava ja metsän salaisuus ja Touhu löytää metsän. Aineistoni kirjat valitsin Helsingin kaupunginkirjaston tarjonnasta kaupunginkirjaston ja Lastenkirjainstituutin henkilökunnan avulla. Analysointimetodina käytin lähilukemista, jonka toteuttamiseksi jaoin kuvakirjojen tarkastelun seuraaviin teemoihin: kieli, ääni, kertoja, toimijat, tarina, luonnon kuvaus, kuvitus, teksti ja kuvitus. Analysointi kohdistui sekä lastenkirjojen tekstiin että kuvitukseen. Tulokset osoittivat, että lasten kuvakirjat tarjoavat Suomen luonnosta hyvin monipuolista asiatietoa. Metsät kuvattiin kirjoissa mielenkiintoisina, lämminhenkisinä ja houkuttelevina paikkoina. Ihminen ymmärsi tarinoissa luonnon merkityksen ja pyrki yhteyteen luonnon kanssa, mutta ei näyttäytynyt osana luontoa. Saamieni tulosten perusteella näkisin kuvakirjojen soveltuvan hyvin ympäristökasvatuksen tueksi. Kirjojen monipuolisen tiedollisen sisällön avulla on helpompi lähestyä luontoa. Tiedon lisääntyessä kasvaa ymmärrys luonnon merkityksestä, ja tiedon kautta on luontosuhteen rakentaminen helpompaa.