Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Uutela, Vilhelmiina"

Sort by: Order: Results:

  • Uutela, Vilhelmiina (2022)
    Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten ja nuorten liikkumissuositukset toteutuvat melko heikosti. Alakouluikäisistä vain noin puolet liikkuu liikkumissuositusten mukaisesti. Lisäksi lähes puolet alakoululaisten päivittäisestä paikallaanolosta tapahtuu koulupäivän aikana. Koululla onkin erittäin merkityksellinen rooli lasten fyysisen aktiivisuuden lisääjänä, sillä koulu tavoittaa lähes kaikki lapset. Koululiikunta ei kuitenkaan pysty yksin vastaamaan lasten liikkumissuositusten heikkoon toteutumiseen, joten liikuntatuntien ulkopuolella tapahtuvan koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden rooli on merkittävä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata keinoja, joiden avulla koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä oppitunneille, välitunneille ja koulumatkoihin alakoulussa. Toteutin tutkielmani kuvailevana narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla pystyin kuvaamaan valitsemaani aihetta laajasti. Keräsin aineiston käyttämällä Helka-tietokantaa, Finna-hakupalvelua sekä Google Scholarin hakukonetta. Lisäksi hyödynsin löytämieni tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloita. Tutkimusaineisto koostui vuoden 2005 jälkeen julkaistuista vertaisarvioiduista pääosin englanninkielisistä tutkimusartikkeleista, sillä suomenkielisiä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita aiheeseen liittyen löytyi melko suppeasti. Tutkimusaineistoksi valikoitui 14 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, joista 13 oli englanninkielisiä ja yksi suomenkielinen. Tutkimustulosten mukaan oppilaiden koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä monin eri tavoin oppitunneille, välitunneille ja koulumatkoihin. Oppitunneilla fyysistä aktiivisuutta voitiin lisätä ohjattujen fyysisten aktiivisuustaukojen, teknologian, luokkahuoneympäristössä tehtävien muutoksien, ja erilaisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen keskittyvien ohjelmien avulla. Lisäksi fyysistä aktiivisuutta voitiin integroida opiskeltaviin sisältöihin. Välitunneilla oppilaiden fyysistä aktiivisuutta voitiin lisätä erilaisten leikki- ja pelivälineiden, leikkipaikkamerkintöjen ja -maalausten ja välitunnin aikaisen älypuhelimen käyttökiellon avulla. Fyysistä aktiivisuutta voitiin lisätä koulumatkoille kävelemisen ja pyöräilemisen lisäämiseen keskittyvien ohjelmien avulla. Tutkimus voi auttaa luokanopettajia ja kouluja lisäämään fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla monipuolisesti erilaisia keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi välitunneille, oppitunneille ja koulumatkoihin. Jatkotutkimusaiheena olisi hyödyllistä tutkia koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta oppilaiden näkökulmasta, ja selvittää heidän kokemuksia ja ideoita koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.