Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vitikainen, Eetu"

Sort by: Order: Results:

  • Vitikainen, Eetu (2022)
    Suomalaisen opettajankoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa itsenäisiä ja kriittisesti ajattelevia opetustyön asiantuntijoita, minkä vuoksi kotitalousopettajia voisi luonnehtia kotitalouden oppiaineen erityisosaajiksi. Perusopetussuunnitelmassa määritellyn kotitalouden oppiaineen ruokaosaamisen ja ruokakulttuurin sisältöalueen pohjalta kotitalousopettajilta odotetaan ruokaan ja ravitsemukseen liittyvien aihepiirien tuntemusta sekä ruoanvalmistus- ja leivontataitojen hallitsemista, mutta mahdolliset erot kotitalousopettajia kouluttavien yliopistojen opetussuunnitelmien välillä voivat antaa erilaisia valmiuksia eri yliopistoista valmistuville opettajille. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kotitalousopettajan koulutusta järjestävien suomalaisten yliopistojen opetussuunnitelmia sekä analysoida ruoka- ja ravitsemusosaamista kehittävien pakollisten opintojaksojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus ja tutkimusaineistoksi yliopistojen opetussuunnitelmat tai opinto-oppaat. Tutkimusaineisto analysoitiin koodaamalla opintojaksojen laajuuden, opintokokonaisuussidonnaisuuden ja suositeltujen suoritusajankohtien osalta sekä aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä opintojaksojen sisältöjen osalta. Tutkimustulosten perusteella merkittävimmiksi eroiksi yliopistojen välillä nousivat opintojaksojen kokonaismäärä, yhteenlaskettu laajuus, opintojaksojen sijoittuminen eri opintovuosille, kestävän ruoan ja ruoan yhteiskunnallisuuden yläluokat sekä ruokakasvatuksen, ateriasuunnittelun ja erityisruokavalioiden alaluokat. Opintojaksoja yhdistivät viiden opintopisteen laajuus, opintojaksojen puuttuminen kolmannelta opintovuodelta, kotitaloustieteen opintokokonaisuussidonnaisuus sekä ruoanvalmistustaitojen, ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen yläluokat. Suurin osa tutkimustuloksista sai tukea teoreettisessa viitekehyksessä esitetyistä teorioista. Tutkimuksen perusteella kotitalousopettajan ruoka- ja ravitsemusosaaminen on välttämätöntä ja siihen panostetaan kaikissa kolmessa yliopistossa, jokseenkin hieman eri tavoin ja erilaisilla painotuksilla. Tulevaisuudessa kotitalousopettajien koulutukseen keskittyvä tutkimus voisi tutkia opetussuunnitelmia laajemmin kuin vain ruoka- ja ravitsemusosaamista kehittävien opintojaksojen osalta.