Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wahlberg, Arla"

Sort by: Order: Results:

  • Wahlberg, Arla (2024)
    Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää kiusaamisen ilmenemistä varhaiskasvatuksen kontekstissa sekä selvittää lastenkirjallisuuden merkitystä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Tutkimuksen pyrkimyksenä oli vastata tutkimuskysymykseen, miten kiusaaminen näkyy lastenkirjoissa ja miten siitä puhutaan tekstissä. Menetelmät. Tutkimus on toteutettu kirjallisuusanalyysinä. Tutkimuksessa määriteltiin ensin kiusaamista, kiusaamista varhaiskasvatuksessa ja kiusaamisen ehkäisyä lastenkirjallisuutta hyödyntäen, jonka jälkeen analysoitiin kuutta eri lastenkuvakirjaa. Analyysissä keskityttiin kuvakirjojen tarinaan, kieleen sekä visuaaliseen ilmeeseen. Tulokset ja johtopäätökset. Analyysissä esille nousi muun muassa kiusaamisen eri roolien piirteitä, minkälaista kiusaamista havaittiin, millä tavoin kiusaaminen kirjoissa esitettiin tekstissä ja kuvina, sekä kuinka kiusaamistilanteet ratkesivat kirjoissa.