Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wahlstedt, Andréas"

Sort by: Order: Results:

  • Wahlstedt, Andréas (2022)
    Mål. I denna avhandling är syftet att ta reda på om fotbollstränare med en pedagogisk utbildning kunnat ha hjälp av sin utbildning inom tränaryrket. I avhandlingen beskriver jag fotbollstränares pedagogiska metoder, tränarkurser samt handledning. Metoder. Jag gjorde forskningen genom individuella intervjuer. I forskningen deltog tre fotbollstränare med en pedagogisk utbildning. Intervjuerna gjordes via zoom och spelades in. Transkriberingen gjorde jag via words transkriberingsprogram. Jag analyserade de transkriberade intervjuerna genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat och slutsatser. I resultaten framkom att alla tre fotbollstränare var överens om att de på något sätt kunnat utnyttja sin pedagogiska utbildning i tränaryrket. Enligt en av tränarna hade hens tillvägagångssätt förändrats efter studierna i pedagogik. Det framkom dock att det mycket beror på hurdan person tränaren i fråga är. Enligt intervjuerna är det inte någon garanti att man blir en bättre fotbollstränare för att man har en pedagogisk utbildning, men att det absolut finns saker man kan ta med sig från lärarutbildningen.