Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wallenius, Nelly"

Sort by: Order: Results:

  • Wallenius, Nelly (2021)
    Forskningen går ut på att få en inblick i hur man jobbar med förebyggande arbete mot mobbning i småbarnspedagogiken. Pedagogernas erfarenheter och åsikter kring mobbning hör till den empiriska delen. Forskningen belyser definitioner och hur mobbningen kan synas bland småbarn. Forskningen är en kvalitativ studie som sker via intervju. Tre informanter blir intervjuade enskilt. Informaterna är från två olika daghem och jobbar med barn i olika åldrar. Informanterna jobbar på svenska kommunala daghem. Intervjuerna spelas in och transkriberas. Från intervjuerna tar jag en del citat. Resultatet visar att de jobbar aktivt med förebyggande arbete mot mobbning. Personal på daghem har god erfarenheter och är kunniga inom området för förebyggande arbete.