Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wardi, Jade"

Sort by: Order: Results:

  • Wardi, Jade (2022)
    Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on luoda yleiskatsaus ihmisen luontosuhteeseen ja oppilaiden luontosuhteiden kehittymisen tukemiseen alakoulussa. Ihmiskunnan nykyinen luontosuhde on ympäristön kannalta kestämätön, ja sitä tulee muokata perustavanlaatuisesti kestävämpään suuntaan. Kasvatus ja koulu ovat avainasemassa tällä hetkellä lapsuuttaan elävien ja uusien sukupolvien luontosuhteiden tukemisessa, sillä pohja yksilön luontosuhteelle rakentuu jo lapsuudessa. Koululaitoksen rooli lasten luontosuhteiden kehittymisessä on merkittävä etenkin, kun perheiden mahdollisuudet tukea lasten luontosuhteiden kehittymistä ovat vaihtelevia. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmin toteutetussa tutkielmassa vastataan tutkimuskysymyksiin luontosuhteen tärkeydestä tutkimusten mukaan, luontosuhteen kehittymiseen vaikuttavista merkittävistä elämänkokemuksista sekä koulun roolista oppilaan luontosuhteen tukemisessa. Koulun roolia käsittelevässä tulosluvun alaluvussa keskitytään tarkastelemaan alakouluikäisen oppilaan luontosuhteen tukemista koulun ja luokanopettajan toimesta. Kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin Google Scholarin ja Helka-tietokannan avulla sekä kandiseminaarin Moodle-alustalle jaettujen linkkien kautta. Aineiston hankinnassa käytettiin hakusanoja luontosuhde, lapset + luontosuhde, relationship with nature ja significant life experiences (SLE). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että luontosuhteen kehittyminen on tärkeää yhtäältä ilmastonmuutoksen ja ekologisen kriisin hillitsemisen, toisaalta ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Kun ihmiselle kehittyy vahva suhde luontoon, haluaa hän tutkimustiedon mukaan todennäköisemmin myös toimia luontoa suojelevilla tavoilla sekä viettää luonnossa enemmän aikaa, jolloin hän saa kokea enemmän luonnon hyvinvointivaikutuksia. Lapsen kiinnostuksen ympäristöä kohtaan voivat herättää erilaiset merkittävät elämänkokemukset, joista keskeisimpiä aineiston mukaan ovat esimerkiksi ajanvietto luonnossa lapsuuden aikana sekä luontoon liittyvät kokemukset lähipiirin kanssa. Koulun ja luokanopettajan tuki ovat merkittäviä oppilaan luontosuhteen kehittymisessä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ohjaa koulua ja opettajaa tukemaan oppilaiden luontosuhteita.