Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Westerberg, Matilda"

Sort by: Order: Results:

  • Westerberg, Matilda (2019)
    Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella introverttien erityisherkkien piirteitä tutkimuskirjallisuuden valossa. Tavoitteena oli saada tietoa introverttien erityisherkkien piirteistä myöhempää aiheeseen liittyvää tutkimusta varten. Tutkielmani lähtökohtana on siis ollut kiinnostus introvertteja erityisherkkiä kohtaan, mutta tiedon ollessa liian vähäistä päätin ensin tarkastella aihetta lähemmin, jotta voisin myöhemmässä tutkimuksessani muodostaa tarkemman samaan aiheeseen liittyvän tutkimuskysymyksen. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, eli käytiin järjestelmällisesti läpi aiheeseen liittyviä lähteitä, joista sopivimmat valikoituivat tutkimuskohteiksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin viittä teosta, joiden kirjoittajina on yhteensä kolme eri kirjoittajaa. Tarkastelun pohjalta toteutettiin taulukko, josta ilmenee kaikki tarkastelussa selvinneet introverttien erityisherkkien piirteet. Tutkimuksessa introverttien erityisherkkien piirteinä todettiin vahvimmin seuraavat piirteet: voimakas reagoiminen ympäristön aistiärsykkeisiin, asioiden syvällinen käsitteleminen ja kuormittumisalttius.