Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Yli-Karhu, Anne"

Sort by: Order: Results:

  • Yli-Karhu, Anne (2022)
    Tämän tutkimuksen tavoite on kuvata perheen ruokailutilanteita fiktiivisissä alle kouluikäisille suunnatuissa Onni-poika -kuvakirjoissa. Lähestyn aihetta sekä kirjallisuuden että ruokakulttuurin ja ruokailutilanteiden kautta. Pieni lapsi alkaa hahmottamaan maailmaa ja siellä toimimista muun muassa kuvakirjojen avulla. Kuvakirjat ovat merkityksellisiä, kun lapsi opettelee tunnistamaan erilaisia tunteita ja harjoittelee arjen tilanteissa, kuten ruokailutilanteissa, toimimista. Ruoka ja ruokailutilanteet ovat sidoksissa aikakausiin ja kuvastavat kyseisen aikakauden arvoja ja arvostuksia. Ruokailutilanteet sisältävät ruoanvalmistamisen, tarjoilun, syömisen sekä niiden ympärille kietoutuvat tavat ja puheet. Tämä tutkimus kartoittaakin, mitä 2010-luvulla kirjoitettujen Onni-poika -kirjojen ruokailutilanteet lukijalleen ilmentävät. Tutkimuksen tutkimusaineisto koostui neljästä Onni-poika -kirjasta, joissa kuvataan monipuolisesti erilaisia ruokailutilanteita. Analyysiin valitut kirjat olivat ilmestyneet vuosina 2012-2016. Kirjoista analysoitiin kaikki tekstit ja kuvat, joissa käsiteltiin ruokaan tai ruokailuun liittyviä asioita. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimuskysymykseen lähdettiin etsimään vastausta teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Analyysissä tarkasteltiin kulttuurisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä tunteita. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Onni-poika -kirjoissa ruokailutilanteet kietoutuivat yhdessä tekemisen ja syömisen ympärille, joka kuvaa ruokailutilanteisiin liittyvää kulttuurista ulottuvuutta. Ruokailutilanteiden sosiaalinen ulottuvuus nousi esiin vahvana. Tämä oli todettavissa kuvauksissa, joissa aterioitiin perheen kesken, mutta myös sellaisissa ruokailutilanteiden kuvauksissa, joissa mukana oli ystäviä ja naapureita. Onni-poika -kirjojen ruokailutilanteiden kuvauksissa oli tunnistettavissa myös erilaisia tunnetiloja, kuten iloa, innostusta, jännitystä ja suuttumusta. Onni-poika -kirjat voivatkin tarjota lapsilukijalleen ymmärryksen ruokaan ja ruokailutilanteisiin liittyvistä käytänteistä, innostaa keittiössä toimimiseen, mutta toimia myös osana lapsen tunnekasvatusta.