Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Cosplay"

Sort by: Order: Results:

  • Malkamäki, Meri-Tuuli (2020)
    Tässä tutkimuksessa selvitetään mitä ja millä tavoin Suomen con-tapahtumissa järjestettävissä cosplay-pukukilpailuissa tuomarit arvioivat cosplay-pukua. Cosplay tulee sanoista costume + play ja tarkoittaa suomeksi pukuilua. Con-tapahtumissa tietyn populaarikulttuurin teeman harrastajat kokoontuvat yhteen. Japanilaisen populaarikulttuurin harrastamisesta ja cosplaysta on tehty aikaisempaa tutkimusta, mutta ei kuitenkaan cosplay-kilpailuiden osalta. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää ja ymmärtää cosplay-kilpailuiden arviointia. Olen koonnut teoriataustani kirjallisuuskatsauksena ja selvittänyt mitä cosplay-harrastus, puvun tekeminen ja hahmouskollisuus toimintana ovat sekä mitä cosplay-kilpailut ovat. Keräsin tutkimukseni aineiston yhdeksältä pukukilpailuiden cosplay-tuomarilta kolmesta eri con-tapahtumasta puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeeni koostui kolmesta avoimesta kysymyksestä, jolloin käytin aineistoni analysointiin sisällönanalyysiä. Suomalaisissa cosplay-pukukilpailuissa arvioidaan pukua referenssikuvan avulla arvioiden puvun toteutukseen ja hahmouskollisuuden luomiseen liittyviä tekijöitä. Cosplay-pukua arvioidaan kahdessa pääkategoriassa, joita ovat hahmouskollisuus ja käsityö. Tuomarit arvioivat yhteensä 16 eri osa-aluetta, jotka voidaan tyypitellä neljään eri tyyppiluokkaan. Osa-alueet jaetaan tyyppiluokkiin sen perusteella, kumman pääkategorian avulla niitä arvioidaan. Tyyppi A:han kuuluvat käsityö pääkategorian avulla arvioitavat osa-alueet. Tyyppi B:hen kuuluvat hahmouskollisuuden avulla arvioitavat osa-alueet. Tyyppi C:hen kuuluvat kummankin pääkategorian avulla arvioitavat osa-alueet. Tyyppiin D kuuluvia osa-alueita ei arvioida, mutta ne vaikuttavat arviointiin. Cosplay-puvun osia arvioidaan tietyillä tai kaikilla osa-alueilla niiden muokkausasteen perusteella. Cosplay-pukua tuomarointi huoneessa tarkastellaan päästä alaspäin. Yleensä kilpailija kertoo puvustaan tuomaristolle, mutta tarpeen tullen tuomaristo esittää kysymykset ja kilpailija vastaa. Lisäksi tuomarit katsovat pukua läheltä ja kokeilevat materiaaleja. Lopuksi tuomarit keskustelevat asioista, joihin kiinnittivät huomiota arvioidakseen kilpailijan mahdollisuuden sijoittua kilpailussa.