Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Damasio."

Sort by: Order: Results:

  • Pölönen, Pasi (2016)
    Tavoitteet. Kirjoitelman tavoitteena oli luoda katsaus somaattisten merkkitilojen hypoteesiin: hypoteesin neuraalisiin mekanismeihin, hypoteesia tukeviin tutkimustuloksiin, siihen kohdistuneeseen kritiikkiin ja kritiikin vastineeseen, hypoteesin vertailua muihin vastaaviin emootio- ja päätöksentekoteorioihin sekä pohtia hypoteesia laajemmassa tieteellisessä ja filosofisessa kontekstissa. Menetelmät. Kirjoitelmassa tuotiin esiin keskeisiä tutkimustuloksia, joita Damasio ym. ovat saaneet verrattaessa ventromediaalisen etuotsalohkon vauriosta kärsivien potilaiden ja verrokkiryhmäläisten välisiä eroavaisuuksia erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Tulokset ja johtopäätökset. Somaattisten merkkitilojen hypoteesi oli iästään huolimatta edelleen relevantti eikä sitä korvaavaa uutta neurologista emootio- ja päätöksentekoteoriaa ole ilmaantunut eikä sen keskeisiä olettamuksia ole kumottu.