Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "avoimet opetustilat"

Sort by: Order: Results:

  • Kyyhkynen, Sonja (2020)
    Avoimet ja joustavat fyysiset oppimisympäristöt ovat viime vuosikymmeninä tehneet paluuta kouluihin. Avoimiin fyysisiin oppimisympäristöihin viitataan tässä työssä avoimilla opetustiloilla, korostamaan fyysisen tilan merkitystä. Oppilaskeskeiset opetusmallit korostavat tilaa vaativia työtapoja ja synnyttävät kouluille vaatimuksen avoimista ja joustavista tiloista. Opetukselle tilat aiheuttavat haasteita, mutta luovat myös mahdollisuuksia. Kouluissa esiintyy runsaasti vaihtelua tilojen onnistumisen kannalta ja vain osassa kouluista avoimet tilat ovat jääneet alkuperäiseen muotoonsa. Tämä työ on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on aikaisempien tutkimusten avulla ymmärtää avoimiin opetustiloihin vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkastellaan tilaa ja sen ilmenemistä koulussa, ja pohditaan opettajan ymmärrystä tilan vaikutuksesta opetukseen. Lisäksi jaan avoimiin opetustiloihin vaikuttavat tekijät kolmeen kokonaisuuteen, joiden avulla selvitän, kuinka avoimista opetustiloista syntyy toimivia. Avoimien opetustilojen arkkitehtuurinen näkemys ja pedagoginen visio on merkityksellistä koulun ideologian onnistumiselle. Koulua tukeva yhteisö ja rehtorin näkemys koulun tarkoituksesta tukee koulun toimintaa. Osaava opettajakunta, joka on sitoutunut avoimiin tiloihin ja koulutettu hyödyntämään niitä opetuksessa, edesauttaa tilojen rakentumista osaksi koulun toimintaa. Yhteisopettajuus ja kollegoiden tuki auttavat opettajia kehittämään ammattitaitoaan ja parantamaan opetuksen laatua. Fyysisten tekijöiden, kuten melun ja valaistuksen hallinta auttaa opettajia keskittymään opetukseen, ja vähentää häiriötekijöitä. Kalusteiden sijoittelu ja tarkoituksenmukaisuus mahdollistaa monia käyttötarkoituksia ja lisää tilan miellyttävyyttä. Avoimissa opetustiloissa tilan moninaisuuden ymmärtäminen ja tilan sosiaalisen luonteen havainnointi mahdollistaa avoimien opetustilojen mielekkään käytön.