Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "dansundervisning"

Sort by: Order: Results:

  • Haataja, Helmi (2023)
    Mål. I läroplanen för gymnastik (2014) anges endast riktlinjer för hur gymnastikundervisningen ska se ut. Genomförandet av läroplanen är upp till lärarens ansvar. Dans är en gren som lätt glöms bort eller som upplevs svår att genomföra. Målet med denna forskning är att ta reda på hurdana erfarenheter lärare har av att undervisa dans i lågklasserna 1-6. Forskningsfrågorna jag ställer är: 1.Hur ser undervisningen ut i dans inom skolgymnastik? 2. Vad anser lärare att dansundervisningen kan erbjuda? 3. Hur ser lärare på att utveckla dansens roll i skolgymnastiken? Metoder. Jag valde att göra en intervjustudie med en kvalitativ ansats. Jag intervjuade 4 lärare som har undervisat i gymnastik i klasserna 1-6. Intervjupersonerna är antingen klasslärare eller ämneslärare i gymnastik. Inför intervjun fick lärarna några preliminära frågor. Jag analyserade mitt insamlade material genom en induktiv tematisk analys. Resultat och slutsatser. Resultatet visar att lärare, som har haft dans som hobby, känner sig mera bekväma med att hålla dans i gymnastikundervisningen. Dansundervisningen genomförs på olika sätt i skolorna men alla lärare berättade att de har pardanser med i undervisningen. Lärarna upplevde att eleverna, genom dansundervisning, utvecklas fysiskt mera mångsidigt och de lär sig att samarbeta med andra.