Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "vähemmistökielet"

Sort by: Order: Results:

  • Matsi, Anni (2023)
    Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet oman äidinkielen osaamisella olevan useita hyviä vaikutuksia niin yksilö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista tutkimusta oman äidinkielen opetukseen liittyen on tehty kansainvälisesti viime vuosikymmeninä, ja millaista tutkimusta aiheesta vielä uupuu. Lisäksi teoriaosuudessa selvitetään, millainen asema vähemmistökielillä on suomalaisessa koulumaailmassa. Tämä katsaus on toteutettu tutkimusaukkojen kartoitus -menetelmällä, jonka tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa siitä, millainen tutkimuksen nykytila on. Aineistona katsauksessa on käytetty kansainvälisiä vertaisarvosteltuja artikkeleita, joissa raportoitiin yhteensä 37 tutkimusta. Artikkelit olivat ilmestyneet vuosina 2000–2023. Katsaus keskittyi lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten oman äidinkielen opetukseen. Tutkimusten osallistujissa oli oppilaita, opettajia ja vanhempia. Katsaus paljasti, että oman äidinkielen opetusta on tutkittu paljon laadullisella tutkimusotteella ja identiteetti on ollut erityisen tutkittu aihealue. Opetusta on kuitenkin tutkittu myös monesta muusta näkökulmasta käsin ja useita eri metodeja on käytetty. Suurten otosten määrällinen tutkimus aiheesta on kuitenkin melko olematonta. Lisäksi kotimainen tutkimus aiheesta on vielä aivan lapsen kengissä.