Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "vaateteos"

Sort by: Order: Results:

  • Silo, Kati (2019)
    Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia epätyypillisiä vaatetusmateriaaleja voidaan käyttää vaatteen valmistuksessa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää epätyypillisestä vaatetusmateriaalista valmistetun vaatteen yksityiskohtia ja esiintymistä. Teoriaosuudessa käsittelen perinteisiä vaatetusmateriaaleja sekä vaatesuunnittelun periaatteita. Tästä teoriaosuus siirtyy tarkastelemaan kokeellista vaatesuunnittelua ja vaatetta teoksena. Tutkimuskysymykset muotoutuivat sekä oman työskentelyn ja kiinnostuksen kautta, että kirjallisuudesta syntyneistä ajatuksista. Tutkimuskysymyksiä on yhteensä neljä: 1.Minkälaisia epätyypillisiä vaatetusmateriaaleja voidaan käyttää vaatteen valmistuksessa? 2.Minkälaisia vaatekappaleita valmistetaan epätyypillisistä vaatetusmateriaaleista? 3.Esiintyykö epätyypillisestä vaatetusmateriaalista valmistetussa vaatteessa myös muita materiaaleja? 4.Missä kontekstissa epätyypillisestä vaatetusmateriaalista valmistettu vaate esiintyy kuvassa? Tutkimusmenetelmänä oli sisällönanalyysi, jota on sovellettu kuvalliseen aineistoon. Keräsin tutkimusaineiston internetin kuvapalveluista, Pinterestistä ja Instagramista sekä kirjalähteistä. Aineiston keräämiseen käytin hakusanoja avantgarde fashion, wearable art, experimental clothing design, contemporary fashion. Kirjalähteitä etsin samoilla hakusanoilla. Tutkimusaineiston perusjoukko sisälsi kahdeksankymmentä (80) kuvaa, joista valitsin systemaattista otantaa käyttäen neljäkymmentä (40) kuvaa analysoitavaksi. Nämä neljäkymmentä (40) kuvaa muodostivat tutkimusaineiston otoksen. Suoritin kuville sisällönanalyysin, jolloin katseen kohteena oli vaatteessa käytetyt materiaalit, vaatekappale ja sen yksityiskohdat sekä vaatteen esiintyminen. Tutkimustuloksissa eniten ilmennyt epätyypillinen vaatetusmateriaali oli käyttöesine tai paperi. Tuloksista kävi ilmi, että tutkittavien vaatteiden mallit ja leikkaukset mukailivat arkivaatetuksessa nähtäviä malleja. Epätyypillistä vaatetusmateriaalia ilmeni eniten mekoissa ja takeissa. Yli puolessa (24) otoksessa esiintyvässä vaatteessa oli käytetty vain tätä epätyypillistä vaatetusmateriaalia. Yleisin epätyypillisen vaatetusmateriaalin rinnalle lisätty materiaali oli tekstiili. Eniten epätyypillisestä vaatetusmateriaalista valmistettuja vaatteita esiintyi ihmisen ylle puettuna. Tutkimustulokset tarjoavat katsauksen kokeelliseen vaatesuunnitteluun, jossa materiaali on lähtökohtana. Tuloksia voi soveltaa kokeellisen vaatesuunnittelun parissa tehtävään tutkimukseen tai työskentelyyn.