Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "drone"

Sort by: Order: Results:

  • Mustasaari, Teemu (2023)
    Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden ympäristöseurantamenetelmän kehitystyötä. Hauruja (Fucus spp.) on seurattu Suomen rannikolla jo pitkään, mutta nykyisiin kartoitus- ja seurantamenetelmiin liittyy haasteita ja epätarkkuutta. Hauruvaltaiset elinympäristöt ovat uudessa uhanalaisuusarvioinnissa määritelty erittäin uhanalaisiksi. Tarvetta uusille seurantamenetelmille siis on. Drone-teknologia on kehittynyt ja halventunut viime vuosina, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia hyödyntää kaukokartoitusta. Edulliset valokuvaamiseen tarkoitetut dronet mahdollistavat sekä ajallisesti että paikallisesti erittäin tarkkojen ilmakuvien tuottamisen. Näitä on maailmalla käytetty menestyksellisesti myös rannikon kartoituksessa ja seurannassa. Suomessa drone-kuvia ei kirjallisuuden perusteella ole käytetty makrolevien kartoitukseen tai seurantaan. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, sopivatko tällaiset drone-kuvat hauruyhteisöjen kartoitukseen ja monitorointiin itäisellä Suomenlahdella sekä tuottaa tietoa menetelmän jatkokehitystä ajatellen. Kuvasin 22 merenranta-alueen reunaympäristön alkukesällä 2020. Kuvatuista alueista valitsin kahdeksan jatkotutkimuksiin, jotka kuvattiin uudelleen syksyllä 2020. Tällöin niiden alueelta kerättiin kuvatulkinnan tueksi 263 tukipistettä, joilta mitattiin veden syvyys ja arvioitiin haurujen esiintyvyys Drop-kuvausmenetelmällä. Rajasin ilmakuvilta näkyvät haurualueet ja vertasin niitä tukipisteaineistoon. Havaitsin, että 80 % havainnoista tieto luokittui oikein. Cohenin kappa -testin perusteella kohteiden välillä sekä eri syvyyksillä olevilla kasvustoilla oli suuria eroja havaintojen luotettavuudessa. Syvemmällä kuin 2,5 metrissä olevien haurukasvustojen erottaminen onnistui huomattavasti huonommin. Myös matalimman kasvuston (0 – 0,5 m) erottaminen oli hankalaa. Tulokset ovat lupaavat, mutta niiden perusteella menetelmää ei kuitenkaan vielä voi todeta toimivaksi, vaan lisätutkimuksia tarvitaan. Tämän tutkimuksen perusteella kehitystyötä kannattaa jatkaa käyttämällä tarkkaa paikkatietoa ilmakuvien ja tukipisteaineiston tuottamiseen sekä uusia kuvantamismenetelmiä, jotka kykenevät tuottamaan tavanomaista RGB-kameraa paremman erottelukyvyn. Drone- ja meritöiden turvallisuuden parantamiseksi tehtiin riskienhallintaprosessi, jossa tunnistin, analysoin sekä raportoin töihin liittyvät merkittävimmät riskit.