Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "maaperän kosteus"

Sort by: Order: Results:

  • Tikka, Suvi (2022)
    Biohiilet ovat biomassasta pyrolysoitua hiilirikasta materiaalia. Biohiiliä voidaan käyttää maanparannukseen sekä maan hiilivarastojen kasvattamiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Biohiilet ovat rakenteeltaan erittäin pysyviä ja voivat pysyä maassa satoja tai jopa tuhansia vuosia. Tietoa biohiilen pitkäaikaisvaikutuksista boreaalisessa ilmastossa on kuitenkin vielä hyvin vähän. Tässä peltotutkimuksessa tarkasteltiin havupuubiohiilen vaikutuksia hiilirikkaassa peltomaassa yhdeksän vuotta biohiilen lisäyksen jälkeen. Biohiilen lisäystasoja 5 tai 10 t/ha vertailtiin yhdessä mineraalilannoituksen tasojen kanssa. Biohiilen lisäys nosti maan hiili/typpi-suhdetta sekä maan magnesium- ja natriumpitoisuuksia. Biohiili ei vaikuttanut maamurujen kestävyyteen, maaperän kosteuspitoisuuteen, maan hiilipitoisuuteen tai ohran satobiomassaan. Biohiilellä ja lannoituksella ei havaittu merkitseviä yhteisvaikutuksia, lukuun ottamatta kahta mittausviikkoa, jolloin biohiili tasasi lannoitustasojen välillä olevia eroja maan kosteudessa. Biohiilen vähäiset vaikutukset maassa johtuivat todennäköisesti sen kulkeutumisesta syvemmälle maahan. Tutkimusruutujen maa oli lisäksi hyvärakenteista, multavaa ja ravinteikasta peltomaata, jossa biohiilien vaikutukset eivät tule helposti näkyviin. Puubiohiilellä ei havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia maahan, joten se on turvallinen tapa nostaa maan hiilivarastoja pohjoisissa olosuhteissa. Biohiilten pitkäaikaisvaikutuksista boreaalisella peltomaalla tarvitaan lisää tietoa.