Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "oikeudenmukainen siirtymä"

Sort by: Order: Results:

  • Kallio, Siina (2023)
    Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi Suomi on mukana Euroopan Unionin Vihreä siirtymä -hankkeessa. Vihreä siirtymä on monitulkintainen termi, joka saa poliittisissa keskusteluissa useita merkityksiä. Tutkielman tavoitteena on selkeyttää sitä, mistä kaikesta poliittisissa keskusteluissa puhutaan vihreän siirtymän yhteydessä. Lisäksi tutkielmassa paneudutaan siihen, minkälaisia merkityksiä vihreälle siirtymälle annetaan ja mitä siihen kytkeytyvällä retoriikalla pyritään perustelemaan. Tutkielmaa taustoitetaan vihreän siirtymän ja oikeudenmukaisuusperiaatteen historiallisella katsauksella, ja erilaisilla vihreän siirtymän ja oikeudenmukaisen siirtymän määritelmillä. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään ympäristöpoliittista diskurssianalyysiä, ja sen jälkeen esitellään ympäristön ja talouden välisen suhteen diskurssien ominaisuuksia tarkemmin. Aineisto koostui vuoden 2022 eduskunnan lähetekeskusteluista helmikuulta kesäkuuhun. Tutkimuksessa tarkasteltiin 73 vihreää siirtymää käsittelevää puheenvuoroa, joita analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Puheenvuoroja suhteutettiin Dryzekin (1997) ympäristödiskursseihin ja niistä muodostettiin lopulta yhteensä kuusi aineiston omaa diskurssilinjaa. Tuloksista tunnistettiin, että vihreä siirtymä kontekstualisoitiin diskursseissa 1) muutoksen, 2) talouden, 3) uhan ja 4) mahdollisuuden kautta. Lisäksi vihreään siirtymään yhdistetyiksi teemoiksi nousivat oikeudenmukaisuus ja tulevaisuuden varmistaminen. Teemojen valossa vihreään siirtymään suhtauduttiin hyvin polarisoituneesti, joko kannattaen tai vastustaen sitä. Lisäksi diskursseihin sisältyi vahva talouden läsnäolo, joka välittyi ekologisen modernisaation periaatteen laajana hyväksymisenä ja uusliberalistisen retoriikan käyttönä. Vaikka vihreän siirtymän toimet ovat kestävyyssiirtymän mukaisia vaikuttaa kuitenkin siltä, että siirtymän vaikutukset kuvataan diskursseissa kestävyysmurroksen kaltaisina.