Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "psychedelics"

Sort by: Order: Results:

  • Enberg, Emma (2021)
    Kiinnostus käyttää psykedeelejä, kuten lysergihapon dietyyliamidia (LSD) ja psilosybiiniä, erinäisten psykiatristen sairauksien hoidossa ei ole jättänyt huomiotta päihteiden väärinkäyttöä. Tutkimukset ovat osoittaneet alustavia positiivisia vaikutuksia LSD:n käyttämisessä erinäisten addiktioiden, kuten kokaiini-, nikotiini- ja alkoholiriippuvuuksien hoidossa. LSD:n on raportoitu auttaneen joitain alkoholismista kärsiviä pysymään raittiina jopa 6-12 kuukautta yksittäisen LSD annoksen jälkeen. Valitettavasti näitä tuloksia on hankala tulkita, ja vaikutusten taustalla olevat mekanismit tunnetaan huonosti. Tutkimme hiirimallimme avulla, kuinka yksittäinen LSD annos vaikuttaa ahmimiskäyttäytymiseen. Käytimme sukroosiliuosta ahmivaa eläinmallia palkkionottamiskäyttäytymisen mallintamiseen, mikä on yksi addiktioihin liittyvän käyttäytymisen tunnusmerkeistä. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää vaikuttaako LSD palkkionottamiskäyttäytymiseen, ja siten mahdollisesti aivojen palkkiojärjestelmään. LSD -annostelu (0,05 ja 0,1 mg/kg, i.p.) vähensi akuutisti sukroosiliuoksen ahmimiskäyttäytymistä, mutta vaikutus loppui viikon kuluessa. Tästä havaitusta akuutista vaikutuksesta huolimatta erot ryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Täten oletettiin, että nettovaikutukset aivojen palkkiojärjestelmään ovat epätodennäköisiä. Kuitenkin pelkän i.p. injektion (10 ml/kg) havaittiin vaikuttavan veden juomiseen. Havaitsimme merkittävän piikin veden juonnissa injektointipäivänä, mikä palautui normaalitasolle jo seuraavaan päivään mennessä. Nämä tulokset johtivat jatkotutkimukseemme, jossa osoitettiin injektion aiheuttavan piikin vedenjuontiin riippumatta siitä, injektoidaanko saliinia vai LSD:tä. Tätä vaikutusta ei enää havaittu, mikäli injektioita annettiin perättäisinä päivinä, mutta jopa yhden tai kahden päivän väli injektioiden välillä riitti palauttamaan injektion aiheuttaman piikin vedenjuontiin. Koska onnistuimme poistamaan vedenjuontiin aiheutuneen vaikutuksen toistetuilla saliini-injektioilla, eikä vaikutus palautunut injektoitaessa LSD:tä, voimme todeta, että vaikutus liittyi injektiotoimenpiteeseen. Keskeisin havaintomme tässä tutkimuksessa oli, ettei LSD:llä ole merkittävää akuuttia vaikutusta sukroosiliuoksen ahmimiskäyttäytymiseen tässä hiirimallissa.
  • Kuutti, Mirjami (2022)
    In recent years, psychedelics have shown promise in the treatment of conditions like depression and addiction. The therapeutic effects of psychedelics have been linked to their ability to increase plasticity in the brain, an effect that has also been seen for antidepressants. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a member of the neurotrophin family, which has an important role in the development of the nervous system, as well as promotion of neuronal survival and differentiation during adulthood. BDNF, through its receptor TrkB, has been implicated in antidepressant action, and BDNF-TrkB signalling is involved in many aspects of plasticity. Recently, antidepressants have been reported to bind directly to TrkB, and through this binding mediate their plasticity-enhancing, as well as behavioural effects. Psychedelics have been shown to increase structural and functional plasticity, but the mechanisms behind these effects are not fully understood. For example, the serotonergic receptor 5-HT2A is known to be behind the acute hallucinogenic effects of psychedelics, but its role in plasticity is still debated. The aim of this study was to investigate the mechanisms of LSD-induced plasticity. The dimerization of TrkB was examined after LSD treatment in the protein-fragment complementation assay (PCA). Phosphorylation of TrkB signalling markers mTOR and ERK, which have known effects on plasticity, was assessed in Western blot, and the total expression of BDNF was examined with the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The timeline of the effects was investigated, and the involvement of 5-HT2A in TrkB dimerization and the phosphorylation of ERK was assessed by combining LSD treatment with the 5-HT2A antagonist M100907. Dimerization was also assessed in a TrkB mutant (Y433F) that has previously been shown to disrupt antidepressant effects on plasticity. These experiments showed that LSD treatment increased TrkB dimerization as well as phosphorylation of mTOR and ERK. The Y433F mutation interfered with LSD-induced TrkB dimerization, but the effects of LSD on TrkB dimerization or ERK phosphorylation were not blocked by M100907. Together, these data suggest that 5-HT2A is not involved in LSD-induced promotion of TrkB dimerization or ERK phosphorylation. The increases in phosphorylation and dimerization were found to be most robust after a 1 h LSD treatment, however an increase in BDNF expression was seen in cortical neuron cultures only after a 24 h treatment with LSD. The results reported in this study support the view that 5-HT2A might not be needed for the plasticity-inducing effects of psychedelics. If this is true, the development of treatments that target plasticity without hallucinatory effects could be possible. Overall, this research provides insight into the mechanisms of LSD-induced plasticity and offers new and interesting directions for future research in the field.