Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aarnio, Roosa"

Sort by: Order: Results:

  • Aarnio, Roosa (2024)
    Koiran synnytyksen ajankohtaa on tärkeä arvioida, jotta synnytykseen osataan valmistautua pentujen hyvinvoinnin ja kuolleisuuden vähentämiseksi ja nartun hyvinvoinnista huolehtimiseksi. Synnytyksen ajankohtaa voi kuitenkin olla vaikea arvioida, mikäli LH-piikin tai ovulaation ajankohta ei ole tiedossa, sillä nartun tiineyden pituus vaihtelee astutuksesta laskien 57–72 vuorokautta. Sikiöiden kypsyyden arviointi puolestaan on oleellista, mikäli luonnolliseen synnytykseen joudutaan puuttumaan käynnistämällä se, tai tekemällä keisarileikkaus, esimerkiksi nartun terveydentilan heikentyessä. Tällöin on oleellista, että sikiöt ovat riittävän kypsiä, jotta ne selviytyvät kohdunulkoisessa elämässä. Elinten kypsymisessä tapahtuu merkittävää elinkelpoisuuteen vaikuttavaa kypsymistä aivan tiineyden lopussa, joten elinkelpoisuuden ja kypsyyden arviointi painottuukin tiineyden viimeiseen viikkoon. Muutamankin päivän ero oikeaan synnytyksen ajankohtaan voi olla kriittinen pennun selviytymisen kannalta. Koiran sikiöiden kypsyyden ja elinkelpoisuuden sekä synnytyksen ajankohdan arvioinnista ultraäänikuvantamisella on saatavilla useita melko uusia tutkimuksia. Uudemmissa tutkimuksissa käytettävien ultraäänilaitteistojen teknologinen kehitys on mahdollistanut yksityiskohtaisemman ja tarkemman sikiöiden kehityksen kuvantamisen vanhempiin tutkimuksiin verrattuna. Teknologian kehitys on mahdollistanut myös muun muassa emon ja sikiön verenkierron muutosten arvioinnin hyödyntämisen synnytyksen ajankohdan ja sikiön kehityksen arvioinnissa doppler-menetelmän avulla. Ultraäänikuvantamisella voidaan myös seurata, milloin mikäkin elin on ensimmäisen kerran havaittavissa ja, kuinka elimet kehittyvät ja siten arvioida synnytyksen ajankohtaa ja sikiön kypsyyttä. Kirjallisuudessa on kuvattu sikiön kehityksessä nähtävien eri ultraäänihavaintojen ajankohtia tiineyden eri vaiheissa. Synnytyksen ajankohtaa ja tiineyden kestoa voidaan arvioida lisäksi perinteisemmällä menetelmällä eli erilaisilla alkion/sikiön mittauksilla, mutta niiden luotettavuus ja käytettävyys heikkenevät aivan tiineyden loppuvaiheessa. Sikiöiden kehityksen ja kypsymisen lisäksi normaalin synnytyksen taustalla on tiineyden ja synnytyksen aikainen nartun normaali hormonitoiminta. Synnytyksen käynnistymiseen liittyy tarkasti säädeltyä hormonien vuorovaikutusta, jotka johtavat keltarauhasten tuhoutumiseen, progesteronitason laskuun ja synnytyksen käynnistymiseen. Synnytyksen lähestyessä voidaan nähdä muutoksia eri hormonien pitoisuuksissa, joista merkittävin on progesteronin voimakas lasku. Tämän lisäksi nartun käytöksessä ja ruumiinlämmössä on mahdollista havaita muutoksia synnytyksen lähestyessä, mutta nämä eivät ole täysin luotettavia mittareita synnytyksen ajankohdan ennustamiselle. Ultraäänikuvantamisen on todettu olevan toimiva keino tutkia synnytyksen ajankohtaa ja sikiön kehitystä. Sikiön kypsyyden arvioinnin kohdalla ultraäänikuvantamisella ei kuitenkaan ole onnistuttu vielä kuvaamaan yksiselitteistä ja yksinään käyttökelpoista ja luotettavaa menetelmää kypsyyden määrittämiseksi. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota yhteen tietoa sikiön kypsyyden ja elinkelpoisuuden arvioimisesta sekä synnytyksen ajankohdan määrittämisestä erityisesti ultraäänikuvantamisella ja pohtia näiden tietojen hyödyntämistä kliinisessä työssä.