Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Häkkinen, Tanja"

Sort by: Order: Results:

  • Häkkinen, Tanja (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2001)
    Tässä tutkimuksessa selvitettiin erilaisia tilaolosuhteita vertailemalla hännänpurennalle altistavia tekijöitä, sekä erilaisten tilatyyppien (yhdistelmä- ja lihasikalat) hännänpurennan yleisyyttä. Tulokset perustuvat teurastamon sikalinjalta viikon aikana kerättyyn aineistoon (10924 eläintä), teurastamon keräämiin sikalakohtaisiin olosuhdetietoihin (29 tilaa) ja tilatyyppitietoihin (149 tilaa). Teuraslinjalla tarkasteltiin hännän laatua ja pituutta eläinkohtaisesti. Tulosten perusteella valittiin olosuhdekartoitukseen tilat, joilla esiintyi vähiten (enintään 6 %:lla eläimistä) ja eniten (vähintään 20 %:lla eläimistä) hännänpurentaa. Tiloille, joilla esiintyi eniten hännänpurentaa oli tyypillistä osaritilälattia ja lannanpoisto lietelantana. Näillä tiloilla oli myös vertailuryhmää useammin käytössä rajoitettu ruokinta, elintarviketeollisuuden sivutuotepohjainen ruokinta tai vapaaruokinta-automaatti. Lisäksi näillä tiloilla karsinan ilmavirtaus oli pienempi ja karsinan eläinmäärä eli ryhmäkoko suurempi kuin tiloilla, joilla esiintyi vähiten hännänpurentaa. Hännänpurentaa esiintyi myös enemmän yhdistelmäsikaloissa kuin lihasikaloissa.