Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hakkarainen, Tanja"

Sort by: Order: Results:

  • Hakkarainen, Tanja (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2004)
    Koira- ja kissapotilaan kivun tunnistaminen ja arviointi on tarpeen sekä kliinisessä työssä että tutkittaessa mm. kipulääkkeiden vaikutusta. Kivun negatiivisten vaikutusten vuoksi on tärkeää että kipu osataan arvioida ja lääkitä oikein. Suomalaisten eläinlääkäreiden keskuudessa on havaittu olevan lisäkoulutuksen tarvetta kivun arvioinnin osalta. Koiran ja kissan kipua voidaan arvioida sekä fysikaalisten menetelmien että käytöksen arviointiin perustuvien menetelmien avulla. Fysikaalisiin muutoksiin perustuvia kivun mittareita ovat mm. sydän- ja hengitysfrekvenssi sekä katekoliamiinien ja kortisolin plasmapitoisuudet. Koiran ja kissan kipuun liittyvää käytöstä voidaan arvioida useilla eri menetelmillä, jotka ovat lasten kivun arviointiin käytettyjen menetelmien sovelluksia. Näitä ovat Visual Analogue Scale (visuaalinen analogiasteikko), Numerical Rating Scale (numeerinen arviointiasteikko), Simple Descriptive Scale (yksinkertainen kuvaileva asteikko) ja multifaktoriaaliset (monitekijäiset) kipuasteikot. Kipua voidaan mitata myös algesimetrian eli kipukynnyksen mittauksen ja voimalevytutkimuksen avulla. Kivunarviointimenetelmän tulisi olla herkkä, toistettava ja validoitu. Validoinnin avulla arvioidaan mittaako menetelmä todella kipua. Lisäksi inter-observer –variaation eli arvioijien välisen tuloksen vaihtelun tulisi olla pientä. Sekä fysikaalisiin että käytökseen perustuviin menetelmiin liittyy ongelmia ja rajoituksia, eikä ihanteellista kivunarviointimenetelmää ole koiralle ja kissalle löydetty. Menetelmiä tulee kehittää edelleen ja yhdistää eri arviointiperusteita, jotta löydettäisiin pieneläinlääketieteen kasvaviin vaatimuksiin soveltuva kivunarviointimenetelmä.