Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ikäläinen, Suvi"

Sort by: Order: Results:

  • Ikäläinen, Suvi (2019)
    Pleuran effuusiolla tarkoitetaan nesteen kertymistä keuhkopussinonteloon. Monet sairaudet voivat johtaa pleuran effuusioon kissalla. Kirjallisuuden mukaan yleisimmät syyt kissan pleuran effuusion taustalla ovat bakterielli tulehdus (pyothorax), kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, FIP (kissojen tarttuva vatsakalvon tulehdus), kasvainsairaus ja maitiaisnesteen kertyminen rintaonteloon ilman selittävää syytä (idiopaattinen kylothorax). Oikean hoidon määrittäminen vaatii taustalla olevan sairauden tunnistamisen. Myös potilaan ennuste riippuu taustalla olevasta sairaudesta ja vaihtelee erinomaisesta olemattomaan. Diagnostiikassa tärkeässä roolissa on effuusionesteen analyysi. Eläimillä pleuran effuusiot lajitellaan effuusionesteen tumallisten solujen määrän ja proteiinipitoisuuden perusteella transudaatteihin, eksudaatteihin ja modifioituihin transudaatteihin. Eksudaatit voidaan edelleen jakaa viiteen eri luokkaan: hemothorax (verta keuhkopussinontelossa), kylothorax, non-septinen eksudaatti, pyothorax sekä harvinaisempi bilothorax (sappinestettä keuhkopussinontelossa). Kissat, joilla on pleuran effuusio kärsivät usein hengitysvaikeudesta ja ovat siten hätätapauksia. Tällaiset potilaat vaativat välitöntä ensiapua sisältäen torakosenteesin eli rintaontelopiston nesteen poistamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa vuosina 2007–2017 hoidetut kissapotilaat, joilla oli todettu pleuran effuusio. Tutkimuksessa kerättiin ylös potilaiden signalmentti, oireet, kliiniset yleistutkimuslöydökset, effuusiotyyppi, taustalla oleva sairaus, hoito ja lopputulema. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä oireet ja yleistutkimuslöydökset liittyvät pleuran effuusioon, mitkä ovat yleisimmät sairaudet pleuran effuusion taustalla Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa ja mikä on potilaiden ennuste Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa. Tutkimustuloksia verrattiin aiempiin julkaisuihin ja hypoteesina oli, että tulokset vastaavat nykykäsitystä pleuran effuusion oireista, yleistutkimuslöydöksistä, taustalla olevista sairauksista ja ennusteesta kissoilla. Tutkimukseen valittiin potilaat, joilla pleuran effuusio oli varmistettu röntgenkuvauksella, rintaontelon ultraäänitutkimuksella tai torakosenteesillä. Aineisto kerättiin Yliopistollisen eläinsairaalaan Provet-potilasohjelmistosta aikaväliltä 1.1.2007–31.12.2017. Potilaat, joiden ensisijainen ongelma oli ilmarinta ja toissijainen ongelma lievä pleuran effuusio, suljettiin pois tutkimuksesta. Valituilla kriteereillä tutkimukseen osallistui 170 kissaa. Tutkimuksen perusteella yleisimmät sairaudet pleuran effuusion taustalla ovat sydämen vajaatoiminta, pyothorax ja massa rintaontelossa tai välikarsinassa. Nämä sairaudet kattoivat yli 70 % kaikista diagnooseista. Useimmiten taustalla oleva sairaus jäi kuitenkin epäselväksi. Pleuran effuusiosta kärsivän kissan tyypillisiä oireita ovat hengitysvaikeus, ruokahaluttomuus ja vaisuus. Oireet olivat kestäneet yleensä alle viikon. Yleisimpiä yleistutkimuslöydöksiä olivat erilaiset hengitysteihin liittyvät löydökset: hengitysvaikeus, korostuneet, rohisevat tai vinkuvat hengitysäänet ja tiheä hengitys. Tutkimuksen perusteella pleuran effuusion ennuste kotiuttamiselle on huono, sillä yli 70 % kissoista kuoli sairaalaan tai lopetettiin. Ennuste kotiuttamiselle oli kuitenkin parempi kissoilla, joilla pleuran effuusion taustalla oleva sairaus selvisi. Taustalla olevista sairauksista paras ennuste kotiuttamiselle oli pyothoraxilla, sydämen vajaatoiminnalla ja traumaattisella pleuran effuusiolla. Huonoin ennuste kotiuttamiselle oli FIP-tapauksilla, kasvainsairauksilla ja kissoilla, joilla todettiin massa rintaontelossa tai välikarsinassa.