Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Löhönen, Kaisu"

Sort by: Order: Results:

  • Löhönen, Kaisu (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1993)
    Trimetopriimi-sulfonamidi-yhdistelmiä on laajakirjoinen mikrobilääke, jota käytetään laajalti eläinlääketieteessä. Yhdistelmän farmikokinetiikkaa on tuotantoeläimillä tutkittu vain vähän. Eläinlajien ja eläimen ja ihmisen väliset erot yhdistelmän farmakokinetiikassa ovat suuret. Oikean ja järkevänl&aum l;äkkeenkäytön varmistamiseksi olisi yhdistelmän farmakokineettiset ominaisuudet tunnettava hyvin myös lehmällä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin trimetopriimi-sulfadiatsiini-valmisteen (Tribrissen 48%, Burroughs Wellcome Co) farmakokinetiikkaa kerta-annostukeen jälkeen viidellä kliinisesti terveellä naudalla. Lääkettä annosteltiin suonensisäisesti, lihaksensisäisesti ja nahanalaisesti 48 mg/kg. Veri- ja maitonäytteitä kerättiin ennen lääkkeenantoa (nollanäyte) ja 2, 4, 8, 16, 32 minuutin ja 1, 2, 4, 8, 12, 24 ja 32 tunnin kuluttua. Kokeen aikana maidon kokonaismäärä mitattiin ja siitä otettiin yhteisnäyte lääkeaineen maitoon erittyvän osuuden määrittämiseksi. Sulfadiatsiinin puoliintumisajoiksi saimme keskimäärin 4,7 - 4,9 tuntia. Antotavalla ei ollut paljon vaikutusta tulokseen. Trimetopriimin puoliintumisaika oli i.v.-injektion jälkeen n. 1,2 tuntia. Puoliintumisajaksi tuli i.m.annostuksen jälkeen 22 h ja s.c.-annostuksen jälkeen 26 h. Sulfadiatsiinin hyväksikäytettävyys eri antotavoilla oli lähes täydellistä. Trimetopriimin hyväksikäytettävyys oli s.c.-antotavan jälkeen vain 40 % ja i.m.-annostelun jälkeen n. 70 %. Näistä tuloksista voimme päätellä trimetopriimin imeytyvän hitaammin ja heikommin injektiokohdasta kuin sulfadiateiini. Jakautumistilavuudeksi saimme sulfadiatsiinille noin 0,44 l/kg. Tasapainotilanteessa sulfadiatsiinipitoisuus seerumissa on siis suurempi kuin kudoksissa. Trimetopriimin jakautumistilavuus oli noin 1,9 l/kg. Trimetopriimi on hyvin lipidiliukoinen ja tulos ilmaisee lääkeaineen keräytymistä kudoksiin. Seerumin trimetopriimipitoisuudet eivät pysyneet yli MIC-arvon 0,1 mikrog/ml riittävän kauan (yli 12 h) millään antotavalla. Maidossa pitoisuus pysyi neljällä tutkimuksemme lehmistä 12 h yli tämän arvon. Sulfadiatsiinipitoisuudet pysyivät riittävän korkealla paremmin. Tulosten pohjalta voidaan suositella sulfonamidien yhdistämistä pitkävaikutteisempiin dihydrofolaattireduktaasin inhibiittoreihin kuin trimetopriimi. Pyrkimyksenä olisi saada yhdistelmän synergistinen vaikutus vähintään 12 tunnin ajaksi.