Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Lounela, Hanna"

Sort by: Order: Results:

  • Lounela, Hanna; Niemelä, Outi (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1997)
    Kuvailevan epidemiologisen tutkimuksen aineistona on 566 EELA:ssa vuonna 1994 virologisesti varmennettua koirien penikkatautitapausta. Tutkimuksessa tarkastellaan tapausten jakaumia ajan, paikan, koirien rodun, sukupuolen, iän, oireiden ja rokotustietojen suhteen. Koska koirien tiedot on kerätty eläinlääkäreiden antamista esitiedoista, ei kaikista koirista ole saatu kaikkia tarvittavia tietoja. Positiivisiksi varmennettujen tapausten määrä alkoi lisääntyä heinä-elokuussa Suur-Helsingin alueella, noin kuukautta myöhemmin Etelä- ja Keski-Suomen suurehkoissa kaupungeissa. Lokakuussa tapauksia oli eniten (147 koiraa). Erityistä rotudispositiota ei havaittu. Sekarotuiset olivat suurin yksittäinen ryhmä (19.2 %). Uroskoiria oli sairastuneissa enemmän kuin naaraita (CIg95% 53.8 % 62.4 % ja CI95% 37.6 % -46.2 % vastaavasti). Penikkatautia esiintyi yllättävän tasaisesti eri ikäryhmissä puolentoista vuoden ikään saakka. Koirien yleisimmät oireet sopivat hyvin kirjallisuuden antamaan kuvaan penikkataudista lukuunottamatta iho-oireita, joita esiintyi runsaasti (45 %). Lähes kaikki koirat, joiden rokotustaustasta oli tietoa (397 koiraa), oli rokotettu vähintään kerran 95.7%). Suurin osa koirista oli rokotettu kolmen ja neljän kuukauden ikäisinä (71.8 % ja 70.9 % vastaavasti) KELA:n suositusten mukaisesti. Rokotusstatus saatiin määritettyä 265 koirasta. Tässä tutkimuksessa asetettujen kriteerien mukaan näistä koirista 64 %:lla oli voimassaoleva rokotus. Näistä koirista Dohyvac-rokotteella rokotettujen koirien osuus oli suhteessa suurempi kuin muilla rokotteilla rokotettujen koirien, kun määriä verrattiin rokotteiden myyntilukuihin.