Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Penttilä, Anu"

Sort by: Order: Results:

  • Penttilä, Anu (2022)
    Hevosen suun limakalvoilla tavataan ravikilpailujen jälkeen verrattain usein eriasteisia limakalvovaurioita. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten paljon suuvauriot paranevat noin viikon tarkkailujakson aikana. Tutkimukseen osallistui 61 hevosta, joiden suut tarkistettiin kilpailun jälkeen ja 5 – 8 päivän kuluttua kilpailusta. Löydökset pisteytettiin ja luokiteltiin vaurioluokkiin (A-D). Tarkkailujakson aikana hevosten valmentajia pyydettiin täyttämään valmennuspäiväkirjaa. Ensimmäisellä suututkimuskerralla A- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 15 %, B- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 25 %, C- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 42 % ja D- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 18 %. Toisella suututkimuskerralla A- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 60 %, B- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 28 %, C- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 12 % ja D- suuvaurioluokan omaavia hevosia oli 0 %. Tutkituista hevosista 71 %:lla suuvauriot vähenivät siten, että suuvaurioluokka muuttui. Jälkimmäisessä suututkimuksessa ei havaittu yhtään D- suuvaurioluokan omaavaa hevosta. Neljällä hevosella suuvaurioiden määrä lisääntyi ja kaikilla näistä hevosista oli käytetty kuolainta tarkkailujakson aikana. Yhdeksällä hevosella todettiin suuvauriot täysin eri paikassa ensimmäisellä ja jälkimmäisellä suututkimuskerralla. Suurimmalla osalla hevosista todettiin suuvaurioiden merkittävää paranemista kilpailuja seuraavan viikon aikana. Hevoskohtaisia eroja kuitenkin todettiin, joten suuvaurioiden paraneminen tulisi varmistaa hevoskohtaisesti tutkimalla suun etuosa. Hevoset tutkittiin vain kilpailujen jälkeen, joten suoraa johtopäätöstä kilpailun aiheuttamista suuvaurioista ei voida tämän tutkimuksen perusteella tehdä. Kilpailun vaikutusta suuterveyteen tulisikin tutkia tekemällä suututkimus ennen ja jälkeen kilpailun. Tutkimuksessa havaittiin, että suuvaurioita voi syntyä myös kilpailun ulkopuolella.