Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Sastamala, Elise"

Sort by: Order: Results:

  • Sastamala, Elise (2024)
    Hevosen kesäihottuma on yliherkkyys pääasiassa Culicoides spp. polttiasten sylkiantigeeneille. Polttiaisen purema aiheuttaa tyypin I välittömän sekä tyypin IV viivästyneen yliherkkyysreaktion. Reaktio aiheuttaa kutinaa ja kutina saa hevosen hankaamaan itseään pintoja vasten. Yliherkkyysreaktio ja kutinan aiheuttama hankauskäytös aikaansaavat hevosella eri asteisia ihovaurioita. Kesäihottuma on Yksi merkittävin elämänlaatua heikentävistä sairauksista hevosella. Kesäihottumaa sairastavat hevoset oireilevat kausiluontoisesti, kun Culicoides spp. polttiaisa esiintyy ympäristössä. Suomen oloissa oireita esiintyy pääasiassa toukokuusta lokakuuhun. Kesäihottuman tehokkain hoito nykykäsityksen mukaan on ennaltaehkäisy koko vartalon peittävällä loimella, sekä hevosten pitäminen sisällä iltapäivän puolivälistä aamuun, kun polttiaiset ovat aktiivisimmillaan. Kesäihottumadiagnoosi perustuu potilaan historiaan, oireiden kausiluontoisuuteen, sekä muiden kutisevien ihosairauksien poissulkuun. Tämän pilottitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, lievittääkö ihosuihke kesäihottuman iho-oireita. Tutkimuksen kohteena olivat yksityisomistuksessa samalla tallilla asuvat Islanninhevoset, jotka jaettiin ryhmiin. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat kaksi kliinisesti oireilevaa ryhmää. Aineistoa kerättiin kahtena kesänä. Vuonna 2021 tutkimushevosia oli 12 ja vuonna 2022 tutkimushevosia oli 14. Hevoset jaettiin ryhmiin joista toinen sai tutkimusaikana ihosuihketta ja toinen ei saanut. tutkimusryhmissä n=6 vuonna 2021 ja n=7 vuonna 2022. Tutkimuksen kohteena oleva ihosuihke on kehitetty koirien ja kissojen atooppisen dermatiitin hoitoon. Ihosuihke sisältää käsiteltyjä laktobasilleja sekä kasviuutteita ja sen toiminta perustuu ihon omien suojamekanismien vahvistamiseen. Tutkimusaikana hevosten ihovaurioista otettiin valokuvia seurantakäynneillä. Valokuvista arvioitiin ihovaurioiden vakavuutta sokkoutetusti hevos- ja käyntikohtaisesti ja ne jaettiin neljään alueeseen kuvatun kohteen mukaan: harja, häntä, vartalo ja pää. Jokainen hevonen sai jokaiselta käynniltä yleisarvosanan perustuen vakavimpaan ihomuutokseen kyseisellä käynnillä. Valokuvien arviointiin käytettiin ennalta määriteltyä arviointiasteikkoa. Tutkimuksessa saadulla aineistolla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja hoitojen välillä missään tutkitussa aikapisteessä. Vuonna 2021 oireet lievenivät sekä hoidetuista että hoitamattomista 3/6 hevosella. Vuonna 2022 vastaavasti oireet lievenivät hoidetuista 2/7 ja hoitamattomista 0/7 hevosella. Koko tutkimusaikana oireet lievenivät yhteensä 3/12 ihosuihkeella hoidetuista hevosista verrattuna hoitamattomiin hevosiin. Oireet lievittyivät tutkimusaikana hyvin pienellä osuudella ihosuihketta saaneista hevosista. Ihosuihkeen teho vaikuttaa tämän pilottitutkimuksen perusteella heikolta ja valmisteen kliinisen merkitsevyyden tarkasteluun laajemmilla jatkotutkimuksilla tulee suhtautua kriittisesti.