Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Svenns, Sofie"

Sort by: Order: Results:

  • Svenns, Sofie (2019)
    Bensvaghet har blivit allt vanligare hos dagens blårävar. Både vikten och storleken har ökat under de senaste årtiondena, vilket har gjort att rävarnas benstruktur har försämrats. Olika grader av böjningar i frambenets karpalled kan ofta ses. Denna studie är en del av projektet ”Hållbar Benkonstruktion”. Projektet undersöker mångsidigt hur olika faktorer påverkar benhälsan hos blårävar. En del av projektets rävar genomgick en datortomografiundersökning, av dessa valdes 9 rävar ut med de rakaste benställningarna (grupp A). Även 10 rävar med avvikande benställningar valdes ut (grupp B). Målet med den här studien var att definiera normalvärden hos blårävar för den anatomiska axeln hos strålbenet, och med hjälp av dessa värden utvärdera eventuella skillnader mellan rävar med raka och avvikande benställningar. Vinklarna räknades i tre plan: frontala, sagittala och transversala planet. FPA-värdet anger den normala anatomiska vinkeln i det frontala planet och SPA-värdet anger den normala anatomiska vinkeln i det sagittala planet. Torsionsvinkeln räknades i båda grupperna i det transversala planet. Vinklarna räknades ut på liknande sätt som hos hundar. Medelvärde (± SD) för FPA var 0,0 ± 7,2° och för SPA 23,4 ± 6,8° hos rävarna i grupp A. Motsvarande värden i grupp B var för FPA 3,6 ± 7,7° och för SPA 34,3 ± 14,5°. Medelvärdet (± SD) för torsionsvinkeln var -3,0 ± 8,0° i grupp A och -5,8 ± 8,4° i grupp B. Rävarna i grupp B hade ett statistiskt signifikant större SPA-värde än rävarna i grupp A. Hos rävarna i grupp A fanns även en signifikant skillnad i torsionsvinkeln mellan höger och vänster ben. Denna studie visade att böjningen av underarmsbenen kan vara större hos rävar med kliniskt avvikande benställningar. Även andra tillväxtstörningar kunde upptäckas på datortomografibilderna hos rävar med avvikande benställningar. Även om röntgenundersökningar inte görs rutinmässigt hos farmrävar kan dessa upptäckter hjälpa till att bättre förstå hurudana bendefekter farmrävar kan ha.