Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Weckman, Johanna"

Sort by: Order: Results:

  • Weckman, Johanna (2019)
    Kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan eläinlääketieteessä käytettyjä sekä tutkimustyön kohteena olevia laskimonsisäisesti annosteltavia immunoglobuliini- eli vasta-ainehoitoja koirilla. Laskimonsisäisesti annettavat immunoglobuliinivalmisteet eli IVIG-valmisteet eläinlääketieteen käytössä ovat lähinnä humaanivalmisteita, joita käytetään immuunivälitteisten sairauksien off label hoidossa pieneläimillä, etenkin koirilla. Työn tavoitteena on kuvata koirien IVIG-hoitojen osalta tämän hetkinen tutkimustieto sekä tarkemmin myös taustatekijät immunoglobuliinien toimintamekanismien osalta. Lähestymistavaksi on otettu immunoglobuliinien mekanismit elimistössä immuunijärjestelmän toimintojen näkökulmasta sekä immunoglobuliinivalmisteisiin liittyvät rajoitukset ja haittavaikutukset. IVIG-valmisteet ovat ihmisluovuttajien plasmasta valmistettuja, konsentroituja immunoglobuliinivalmisteista, joissa pääasiallinen immunoglobuliini-isotyyppi on IgG. Immuunivälitteisten sairauksien osalta käsittely on rajattu sairauksien yleiseen esittelyyn, muuten kuin IVIG-hoitojen osalta. Immuunijärjestelmän tehtävänä on suojata elimistöä ympäristön patogeeneilta ja se voidaan jaotella luonnolliseen eli synnynnäiseen immuniteettiin sekä adaptiiviseen eli opittuun immuniteettiin. Osana adaptiivista immuunijärjestelmää toimii elimistön tuottamat vasta-aineet eli immunoglobuliinit. Koiralla immunoglobiliiniluokkia on löydetty viisi, IgG, IgM, IgA, IgE ja IgD. Immunoglobuliinit ovat proteiineja, jotka kohdeantigeeneihin sitoutumalla saavat aikaan immunologisen vasteen. Tähän vasteeseen kuuluu muun muassa antigeenien neutralisointi sekä opsonointi eli päällystäminen syöjäsolujen tunnistusta varten. Lisäksi immunoglobuliinit osallistuvat komplementtijärjestelmän aktivointiin. Eläinlääketieteessä IVIG-hoitoja on tutkittu ja käytetty pääasiassa immuunivälitteisen hemolyyttisen anemian, immuunivälitteisen trombosytopenian sekä joidenkin immuunivälitteisten ihosairauksien hoidossa. Osa tutkimustuloksista on lupaavia, mutta osassa näyttö on heikkoa tai IVIG-valmisteiden tilalle on tullut tehokkaita ja edullisempia immunosuppressiivisia lääkkeitä. IVIG-valmisteiden vaikutusmekanismit ovat monimutkaisia, immuunivasteen reaktioita vastaavia tapahtumasarjoja. Tärkeimpänä ovat antigeeninä toimiminen, komplementin ja sytokiinijärjestelmän aktivointi, solujen kasvun estäminen ja T- ja B-solujen aktivaation muokkaus.