Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "False tendon -rakenteet"

Sort by: Order: Results:

  • Tiusanen, Nina (2020)
    Primaariset kardiomyopatiat ovat kissoilla tavattavia sydänlihaksen sairauksia, joista yleisin on hypertrofinen kardiomyopatia eng. hypertrophic cardiomyopathy, HCM). Sairastuneen kissan ensimmäinen oire saattaa olla äkkikuolema, jolloin sairaus diagnosoidaan vasta kuoleman jälkeisessä tutkimuksessa. Kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä on kuitenkin tarjolla vain vähän, mikä tekee diagnoosin teosta haasteellista. Kissojen sydämissä esiintyy myös säiemäisiä False tendon rakenteita (eng. false tendons), joiden kliininen merkitys on epäselvä. Osa tutkijoista uskoo niiden kuuluvan sydämen normaaliin rakenteeseen, osa epäilee patologista roolia kardiomyopatioiden taustalla. False tendon -rakenteita on raportoitu kissoilla sydämen vasemmassa kammiossa, mutta ainakin ihmisillä niitä näyttäisi esiintyvän myös sydämen oikealla puolella. Tutkimuksessa tarkastelimme kardiomyopatioiden ja False tendon -rakenteiden esiintyvyyttä kerätyssä aineistossa. Lisäksi vertailimme kolmea eri suhdelukua HCM:n diagnostiikan apuna: sydämen paino-ruumiinpaino-suhde (suhdeluku 1), sydämen paino-aivojen paino-suhde (suhdeluku 2) ja sydämen paino-sydämen ympärysmitta-suhde (suhdeluku 3). Diagnosoinnissa on käytetty aikaisemmin ainakin suhdelukua 1, mutta sen luotettavuus on kyseenalainen, sillä se ei ota huomioon kissojen erilaista kuntoluokkaa. Tutkimuksen aineisto koostui 40:stä huhti-marraskuussa 2018 Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisten biotieteiden osastolle patologiseen tutkimukseen saapuneesta kissasta esitietoineen. Ruumiinavauksen yhteydessä kissat, niiden aivot ja sydämet punnittiin. Lisäksi sydänten poikittainen ympärys mitattiin. Kudosnäytteet fiksoitiin 10-prosenttisessa formaliinissa, jonka jälkeen sydämet tarkistettiin False tendon -rakenteiden osalta ja kudoksista valmistettiin näytteet mikroskopointia varten. HCM:n esiintyvyys tutkimusaineistossa oli 5,0 % (2/40). Muita kardiomyopatioita ei esiintynyt. Merkitsevä ero HCM:n suhteen sairaiden ja terveiden välillä löydettiin suhdeluvun 3 kohdalla. Kissojen erilainen kuntoluokka ei vaikuttanut suhdelukujen 2 ja 3 tuloksiin. Näin ollen aikaisemmin tutkimuksissa käytetty suhdeluku 1 ei vaikuta luotettavalta työkalulta HCM:n diagnosoinnissa. Sen sijaan suhdeluku 3 vaikuttaa potentiaaliselta, mutta sen luotettavuuden varmistaminen sekä raja arvojen asettaminen vaatii jatkotutkimuksia suuremmalla tutkimuspopulaatiolla. False tendon -rakenteiden esiintyvyys kissojen sydämen vasemmassa kammiossa oli 100 %, mikä on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Esiintyvyys oikeassa kammiossa oli 67,5 %, mikä on merkittävä uusi löydös. False tendon -rakenteiden määrissä, sijainnissa ja paksuuksissa oli vaihtelua molemmissa kammiossa. Sen sijaan verkkomainen rakenne oli hyvin tyypillinen vasemmassa kammiossa (95 %). Kissojen rodulla, sukupuolella, painolla, ikä- tai kuntoluokalla ei ollut merkitystä False tendon -rakenteiden määrään. Aineiston sydänsairaiden kissojen vähyyden takia False tendon -rakenteiden yhteyttä kardiomyopatioihin ei pystytty osoittamaan. False tendon -rakenteiden merkitys on siis edelleen epäselvä, mutta tämän materiaalin perusteella ne vaikuttaisivat olevan hyvin yleisiä niin sairailla kuin terveilläkin kissoilla.