Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Gradiplate"

Sort by: Order: Results:

  • Kekkonen, Raimo (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1998)
    Syventävän työn tavoitteena oli karakterisoida teurasporojen pintabakteereja biokemiallisilla menetelmillä. Näytteet oli kerätty 1994-1995 Muddusjärven (208 kpl) ja osittain Sallan (52? kpl) paliskuntien poroteurastamoista pintasivelymenetelmällä heti teurastuksen jälkeen kylmiössä olevista poroista. Näytteiden kokonaismäärä oli 260 kpl ja niistä oli alustavasti suoritettu karakterisointi. Alkuperäisiä näytteitä säilytettiin pakastimessa 72 °C:ssa jatkotoimenpiteitä varten. Syventävässä työssäni jatkoin bakteerien karakterisointia ko. näytteistä. Jatkoviljelyyn valitsin näytteet, joiden karakterisointi ei ollut täysin onnistunut. Uudelleen karakterisoitavien näytteiden määrä oli 117. Näistä näytteistä 15 kpl kasvoi kahta vallitsevaa bakteeria. Toisaalta 5 näytteistä ei kasvanut. Näytteiden kokonaismääräksi muodostui 270 kpl. Kriteereinä jatkoviljelyyn valittavien näytteiden valinnassa vertailin API- ja muiden biokemiallisten testien tuloksia ja niissä havaittuja mahdollisia puutoksia. Bakteerien tunnistamista varten suoritettiin useita bakteeriviljelyjä selektiivialustoilla sekä biokemiallisia testejä. Bakteerien jatkotutkimuksia varten käytettiin API-testisarjoja. Tulosten perusteella suurin osa bakteerikannoista oli gram-positiivisia. Gram-positiivisten bakteerien %-osuus oli 84.2% ja gram-negatiivisten 14.8 %. Isolaateista suurimman osuuden muodostivat Staphylococcus-sukuiset 42.18 % (116 kpl) ja Micrococcus-sukuiset 25.09% (69 kpl). Seuraavaksi suurimman bakteeriheimon muodostivat maitohappobakteerit:Leuconostoc-sukuiset 2.91 % (8 kpl) ja Lactobacillus-sukuiset 2.18 % (6 kpl). Gram-negatiivisista bakteereista edustetuimmat olivat Escherichia coli 2.55 %-osuudella (7kpl) sekä Algaligenes-sukuiset bakteerit myös 2.55%-osuudella (7 kpl). Loput isolaateista olivat edustettuna yksittäisinä kappaleina. Bakteereille määritettiin myös minimikasvulämpötilat Gradiplate-laitteella. Isolaateista 113 :sta ei saatu tulosta. Tutkimuksessa vallitseville Micrococcus-suvulle mitattiin minimilämpötilojen keskiarvoksi 11.39°C (n = 39) ja Stahylococcus-sukuisille 12.21 °C (n = 84). Loput minimikasvulämpötilan mittausnäytteistä muodostuivat yksittäisistä tuloksista bakteerisukua kohti.