Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "IOHC"

Sort by: Order: Results:

  • Pushkina, Maria (2021)
    Olkaluun nivelnastan halkeama (HIF) on koirien kyynärnivelen sairaus, jota nähdään pääasiassa spanieliroduilla. Sairaus on suhteellisen harvinainen, mutta eläinlääkäreiden tietoisuuden kasvun takia sitä diagnosoidaan yhä useammin. Kirjallisuuskatsauksen tavoite on oppia enemmän sairaudesta analysoimalla sairautta kuvailevaa kirjallisuutta. Tutustuessaan tutkielmaan lukija oppii, milloin epäillä HIF:a ja mitkä ovat parhaat hoitovaihtoehdot. HIF:n patogeneesista on olemassa kaksi teoriaa. Toisen teorian mukaan HIF on kehitykseen liittyvä olkaluun nivelnastan luutumiskeskuksien häiriö, jolloin luutumista ei tapahdu ja nivelnastan sisään jää röntgenharva linja. Vaihtoehtoisesti HIF voi olla seuraus niveleen kohdistuvien normaalien voimien vaikutuksesta skleroottiseen luuhun. Molemmat teoriat voivat olla vaikuttamassa yhtä aikaa. HIF:n tyypillinen potilas on nuori tai keski-ikäinen spanielirotuinen koira, joka alkoi ontumaan etujalkaa ilman traumaattista taustaa tai normaalin aktiviteetin jälkeen. Joskus koira tuodaan vastaanotolle matalaenergisen kyynärnivelen murtuman takia. Taustalla voi olla hyppääminen matalilta pinnoilta. Ontumatutkimuksessa koira reagoi kyynärpään palpatioon ja manipulaatioon. Luotettavin kuvantamismenetelmä HIF:n diagnostiikassa on tietokonetomografia ja magneettikuvaus. Röntgendiagnostiikka voi olla liian haastavaa, koska halkeama voi jäädä piiloon päälle kuvantuvan kyynärlisäkkeen varjoon. HIF:n kuvaamisessa suositellaan aina kuvata molemmat kyynärpäät, koska se on usein molemminpuolinen sairaus. HIF:n kirurgisen hoidon tavoite on stabilisoida nivelnasta vetoruuvin avulla. Valitettavasi leikkauksen jälkeinen komplikaatioriski on korkea. Tämän vuoksi oireettoman koiran leikkausta ei ensisijaisesti suositella. Tyypilliset komplikaatiot ovat leikkausalueinfektio ja ruuvin murtuminen. Komplikaatiot johtuvat siitä, että halkeama ei luudu ja nivelnastan osien väliin jää mikroliikettä. Komplikaatioriskin minimoimiseksi on suositeltu luusiirteen käyttöä ruuvin asettamisen yhteydessä. Tavallisemmin käytetyn mediaalisen avauksen kautta asennettu ruuvi stabilisoi nivelnastaa paremmin kuin lateraalisesta avauksesta asetettu ruuvi. Mediaalisessa avauksessa ruuvin nivelsisäisen asentamisen riski on suurempi, minkä takia usein käytetään poranohjainta ja fluoroskopiaa.