Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "etologia"

Sort by: Order: Results:

  • Arvio, Katariina; Rimhanen-Finne, Ruska (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1997)
    Oheisessa tutkimuksessa on tutkittu naalien vuorokausirytmiä ja vanhempainkäyttäytymistä seminaturaalissa ympäristössä. Tutkimus suoritettiin Tukholman yliopiston eläintieteellisellä tutkimusasemalla Tovetorpissa 12.5. - 24.6. 1993. Tutkimusta jatkettiin seuraavana kesänä. Tutkimus on osa professori Per Jensenin ja etologi Kerstin Malmin tekemää koiraeläinten käyttäytymistutkimusta. Naalien käyttäytymistä havainnoitiin vuorokauden jokaisena tuntina. Kiinnostuksen kohteena olevat käyttäytymismallit listattiin tutkimuspöytäkirjaan. Tutkimuspöytäkirjaan kootut havainnot analysoitiin Statview SE + Graphics (1987) Macintoshilla.
  • Manninen, Timo (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1995)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata kahta erityyppistä sorkkahoitotelinettä etologian eli lehmän käyttäytymisen kannalta. Lehmä on sorkkahoitotelineessä n. 20-30 minuuttia ja sen kokema stressi on lyhytaikaista stressiä, jota on tutkittu vähän. Joidenkin tutkijoiden mielestä lyhytaikaista stressiä voidaan parhaiten tutkia lehmän fysiologisten muutosten (esim. veriparametrit, sydämenlyöntifrekvenssi) perusteella ja toisten mielestä lehmän visuaalisten käyttäytymismuutosten perusteella. Tässä tutkimuksessa tutkittiin n.280 lehmän käyttäytyminen visuaalisten parametrien (salivointi, virtsaaminen, ulostaminen, lehmän asennon kuvaaminen) perusteella. Tuloksia verrattiin kahden eri telineen välillä ja tulokset käsiteltiin statistisilla perustesteillä ( STSO : Studentin t-testi ja Chi2testi ). Saatujen tulosten mukaan eläimet stressaantuvat Wopa-parressa vähemmän. Ero tulee selvemmin esiin lehmän ergonomista asentoa tarkasteltaessa.