Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "haitta"

Sort by: Order: Results:

  • Lehinsalo, Elina (2019)
    Ovariohysterektomia eli kohdun ja munasarjojen, ovariektomia eli munasarjojen sekä orkiektomia eli kivesten kirurginen poisto ovat yleisimpiä pieneläimille suoritettavia kirurgisia toimenpiteitä. Ne ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä toimenpiteitä ei-toivottujen eläinten ja ylipopulaation syntymisen sekä eräiden tarttuvien tautien leviämisen ehkäisyssä. Maailmanlaajuisten vaikutusten ja kansanterveyden edistämisen lisäksi uros- ja naaraskoirien sterilisaatioleikkauksilla on merkittävä rooli myös yksilötasolla lemmikkieläinten lisääntymiselinten sairauksien ehkäisyssä. Sterilisaatiota voi kirjallisuuden mukaan suositella kaikille naaraskoirille, joita ei käytetä jalostukseen, koska lisääntymistä ehkäisevän vaikutuksen lisäksi toimenpide pääsääntöisesti ehkäisee sairauksia, kuten märkäkohtua ja maitorauhaskasvaimia. Hyödyt ovat haittoja suuremmat myös kastraatiossa, joka ennaltaehkäisee ylipopulaation kehittymisen lisäksi kives- ja androgeenitaustaisia sairauksia sekä käyttäytymisongelmia. Leikattujen urosten ja naaraiden on myös todettu elävän pidemmän elämän leikkaamattomiin koiriin verrattuna. Retrospektiiviset tutkimukset osoittavat, että leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden esiintyvyys on pysynyt lähes samana viime vuosikymmenten aikana. Sterilisaatioleikkauksiin liittyvien komplikaatioiden kokonaisesiintyvyys vaihtelee eri lähteissä vaihdellen 2,6 – 20 % välillä. Useammat komplikaatiot ovat lieviä, kuten haava-alueen tulehduksia. Vakavimmista komplikaatioista yleisimpiä ovat verenvuodot. Sukurauhasten poistamiseen on todettu liittyvän haittavaikutuksia ja sen on tutkittu vaikuttavan eri sairauksien esiintyvyyteen. Lihavuus on molemmilla sukupuolilla sterilisaation seurauksena esiintyvä ongelma, ja monet leikkauksen haittavaikutukset liittyvät lihavuuteen. Harvinaiset sterilisaatioleikkausten haittavaikutukset liittyvät virtsateiden häiriöihin kuten virtsanpidätyskyvyttömyyteen ja virtsakiviin, käyttäytymiseen, lihas- ja luustoperäisiin- sekä kasvainsairauksiin. Sterilisaatioleikkaus ei yksin selitä sairaustilojen kehittymistä. Sukuhormonien vaikutus sairauksien kehittymisessä vaatii kattavampia tutkimuksia pitkältä aikaväliltä ja entistä syvempää ymmärrystä sairauksien etiologiasta ja elimistössä vaikuttavien tekijöiden keskinäisistä vuorovaikutuksista. Useat aiheen tutkimukset on tehty melko pienillä eläinmäärillä, ja kaikkea aiheestaolevaa julkaistua tietoa ei ole voitu suoraan hyödyntää käytännössä. Aiheen tutkimusten perusteella ja eri sairauksien monitekijäiset taustat huomioiden eläinlääkäri voi kunkin potilaan kohdalla muodostaa näkemyksensä sterilisaation hyödyistä ja haitoista sekä uroksilla että naarailla. Eläinlääkärin tulee keskustella asiasta omistajan kanssa, jolloin omistaja on tietoinen toimenpidettä puoltavista tekijöistä ja siihen liittyvien haittojen mahdollisuudesta ja ymmärtää muun muassa, miksi on tärkeää ennaltaehkäistä leikatun koiran lihavuutta. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on esitellä sterilisaatioleikkauksen hyötyjä sekä yleisiä ja harvinaisia haittoja uros- ja naaraskoirilla. Työn tavoitteena on myös esitellä aiheen anatomiaa, sukuhormonien toimintaa ja Suomessa käytettyjä leikkaustekniikoita sekä luoda aiheesta eläinlääkärin työssä hyödynnettävää kokonaiskuvaa.