Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "mikrobilääkkeiden käyttösuositukset"

Sort by: Order: Results:

  • Pljusnin, Ilja (2022)
    Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tunnistaa koiran lääkinnässä eniten käytettyjä mikrobilääkkeitä keskittyen suun kautta annosteltaviin antibioottivalmisteisiin. Tavoitteena oli myös tarkastella yleisimpiä käyttöaiheita, patogeeneja, resistenssiriskejä ja hoitosuosituksia. Koirilla eniten käytetyt suun kautta annosteltavat mikrobilääkkeet ovat kirjallisuuden perusteella aminopenisilliinit, kefalosporiinit, potentoidut penisilliinit, fluorokinolonit, tetrasykliinit ja trimetopriimi-sulfonamidit. Näistä lääkeryhmistä tarkasteltiin keskeisiä ominaisuuksia mukaan lukien toimintamekanismia, farmakologiaa, farmakokinetiikkaa, mahdollisia haittavaikutuksia, vaikutuspektriä ja resistenssitilannetta Suomessa. Koirien mikrobilääkinnän yleisimmiksi käyttöaiheiksi tunnistettiin ihon, virtsateiden, hengitysteiden ja ruoansulatuskanavan infektiot sekä postoperatiivinen hoito. Näistä ihon, virtsateiden ja hengitysteiden infektiot valittiin tarkempaan tarkasteluun, jossa läpikäytiin sairauksien etiologia, tyypilliset patogeenit, mikrobilääkeherkkyydet sekä kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset mikrobilääkkeiden käytön näkökulmasta. Hoitosuosituksien relevanssia arvioitiin ja pohdittiin ottaen huomioon indikaatiolle tyypilliset patogeenit ja arvioitu resistenssitilanne. Valtaosa koirapraktiikassa vastaan tulevista tapauksista, joissa määrätään suun kautta annosteltava mikrobilääke, liittyy muutamaan keskeiseen indikaatioon ja bakteeripatogeeniin. Tässä työssä on tunnistettu tyypilliset indikaatiot suun kautta annosteltaville mikrobilääkkeille. Jokaisesta indikaatiosta on myös esitetty taulukoiden muodossa selkeitä yhteenvetoja tyyppipatogeeneistä, resistenssitutkimuksista ja hoitosuosituksista, jotka voivat toimia yleistason referenssimateriaalina pohtiessa mikrobilääkemääräyksiä pieneläinpraktiikassa.