Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "mustapilkkutauti"

Sort by: Order: Results:

  • Lakovaara, Ilkka (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1995)
    Tämä syventävien opintojen tutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosan. Kirjallisnuskatsauksessa käsitellään kirjolohen lihaksen normaali anatomiaa, tutustutaan kirjolohen lihaksessa tapahtuviin aiheeseen liittyviin patologisiin muutoksiin ja näitä muutoksia mahdollisesti aiheuttaviin ravintotekijöihin. Lisäksi perehdytään melaniinin sisältäviin soluihin ja niiden osuuteen sairauksissa sekä tutustutaan kalan mustapilkkutautiin ja siihen liittyviin aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viljellyn kirjolohen lihassa esiintyvien mustien pisteiden levinneisyyttä maassamme ja pyrkiä selvittämään taudin etiologisia tekijöitä histopatologisin keinoin. Sairauden levinneisyyttä maassamme tutkittiin neljällekymmenelle kirjolohen tuottajalle ja kasvattajalle lähetetyn kyselykirjeen avulla. Laitokset olivat eritasoisia ja sijaitsivat eri puolilla Suomea. Histologisen tutkimuksen aineisto käsitti viisitoista kirjolohinäytettä, joista kahdeksan saatiin kyselylomakkeen palautteena eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen. Kirjolohista otettiin sekä sairasta että tervettä lihaskudosta histologisia tutkimuksia varten. Kudosnäytteitä tutkittiin sekä valo- että elektronimikroskoopilla. Vertailun vuoksi Kanadastatuotujen, savustettujen siikojen lihaskudoksesta otettiin kudosnäytteet, koska niillä olimakroskooppisesti samankaltaisia muutoksia kuin kirjolohilla. Kirjolohipreparaatit värjättiin hematoksyliini-eosiini-, Kossa-, Herovici- ja PAS-värjäyksillä. Histologisissa tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota lihaskudoksen patologisiin muutoksiin sekä pyrittiin löytämään mahdollinen mustapilkkutaudin aiheuttava etiologinen agentti. Tulokset osoittavat, että kirjolohen mustapilkkutautia esiintyy maassamme kaikkialla, tosin vain vähäinen osa laitosten kaloista on sairastunut. Toisin kuin Kanadasta tuodulla siialla kirjolohen mustapilkkutaudin aiheuttaja ei ole loinen. Muutokset kirjolohien lihassa mustien pisteiden läheisyydessä ovat kroonisia. Ne ovat niin laajoja, että ne aiheutuvat todennäköisesti joko stressistä, väärästä ravinnosta tai näiden yhteisvaikutuksesta.