Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "mykoestrogeeni"

Sort by: Order: Results:

  • Kipinoinen, Teemu (2020)
    Tässä kirjallisuuskatsaustutkielmassa tavoitteena on koota kasaan ajankohtainen tutki-mustieto ksenoestrogeeneistä. Tutkielmassa käydään läpi kaikki tärkeimmät ksenoe-strogeeniryhmät ja reitit, joiden kautta ihmiset altistuvat näille yhdisteille. Ksenoestro-geenien vaikutukset ihmisiin käydään läpi painottaen kasviestrogeeneja. Tutkielmassa havaitaan, että ksenoestrogeenejä ja niiden kemiallisia ominaisuuksia on tutkittu jo pidemmän aikaa, mutta niiden vaikutukset ihmiskehossa ovat edelleen huonosti tunnettuja. Yhdisteiden yhteisvaikutuksia ei myöskään tunneta kattavasti. Ksenoestrogeenejä esiintyy luonnollisesti kasveissa sekä sienissä, mutta myös ihmisten valmistamissa yhdisteissä. Ksenoestrogeenit vaikuttavat elimistön omaan hormonitoimintaan ja ne ovat täten hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja, eli hormonihäiriköitä. Altistus ksenoestrogeeneille tapahtuu pääasiassa ravinnon kautta ja merkittävin vaikutusmekanismi toimii elimistön luontaisten hormonireseptoreiden kautta. Ksenoestrogeenien hyödyt ja haitat vaihtelevat yhdisteittäin. Synteettiset estrogeeniset hormonihäiriköt ovat pääosin haitallisia, kun taas kasviestrogeeneista on oletettavasti sekä hyötyjä, että haittoja. Ksenoestrogeenien vaikutukset ihmiseen riippuvat muun muassa yksilön iästä, sukupuolesta ja terveydentilasta. Ksenoestrogeeneja, joille ihmiset altistuvat, ei aina yhdistä esimerkiksi kemiallinen rakenne tai ominaisuudet, vaan lähinnä yhdisteiden vaikutukset elimistöön. Täten kaikkia ksenoestrogeenejä ei todennäköisesti vielä tunneta. Näin ollen tarvittaisiin lisää tutkimustietoa ihmisen altistumisesta näille yhdisteille, sekä pidempiaikaisia seurantatutkimuksia altistuksen seuraamuksista ihmisten terveydelle, niin yksittäisten yhdisteiden, kuin yhdisteiden yhteisvaikutustenkin osalta.