Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "welfare"

Sort by: Order: Results:

  • Isokangas, Ria (2019)
    Tarhatuilla suomensupeilla (Nyctereutes procyonoides ussuriensis) esiintyy etujalkojen epänormaalia taipumista ja tämä aiheuttaa eläimille hyvinvointiongelman. Etiologiaa taipumisen taustalla ei tunneta, mutta yhtenä osatekijänä epäillään eläinten lihavuutta. Etujalkojen asentoa arvioidaan eläviltä eläimiltä subjektiivisesti, mutta tarkempia tutkimuksia etujalkojen epänormaalin taipumisen aiheuttamista muutoksista jaloissa ei ole tehty. Tutkimuksen tavoite oli määrittää supikoirille kyynärvarren nivelkulmien normaaliarvot ja selvittää, voidaanko suomensupien etujalkojen epänormaali taipuminen todeta kahdesta suunnasta kuvatuista röntgenkuvista. Hypoteesimme oli, että epänormaali taipuminen voidaan todeta röntgenkuvista. Tutkimukseen käytettiin Itä-Suomen Yliopistolta saatujen 11 supikoiran ja 30 suomensupin ruhosta irrotettujen etujalkoja, joista otettiin kraniokaudaali- ja mediolateraalisuunnassa röntgenkuvat. Röntgenkuvia oli yhteensä 164, joista tutkimukseen käytettiin 123 kuvaa. Voima-analyysia ei tehty. Kuvien arviointiin ja mittaukseen käytettiin center of rotation of angulation (CORA) -menetelmää, jota käytetään apuna, kun ihmisillä ja koirilla suunnitellaan ortopedisia leikkauksia. Villien supikoirien kuvista määritettiin normaalit nivelkulmat sekä procurvatum, joiden avulla tarkasteltiin suomensupien etujalkojen taipuneisuutta. Kuvien arvioinnin ja mittauksen jälkeen tuloksia verrattiin Anu Lappalaisen tekemään subjektiiviseen arvioon kraniokaudaalisuunnasta otetuista röntgenkuvista sekä Ita-Suomen Yliopiston tekemään elävien suomensupien etujalkojen arvioon. CORA-tuloksia,subjektiivisen arvioinnin sekä elävänä tehdyn arvioinnin tuloksia verrattiin eläinten painoon. Tutkimuksen tekijä ei ollut mukana röntgenkuvauksessa, subjektiivisessa arviossa tai elävänä tehdyssä arviossa. Villien supikoirien normaalien nivelkulmien keskiarvot olivat (± keskihajonta) MPRA 66,1° (± 4,1°) LDRA 88,0° (± 4,6°) PRCA 89,9° (± 1,6°), DCRA 78,1° (± 3,3°) FPA 21,65° (± 3,3°), procurvatum 28,1° (± 2,9°), CORA vaihteluväli 1°-8°. Suomensupien etujaloista kraniokaudaalisuunnassa luokiteltiin 18 (35 %) jalkaa ja mediolateraalisuunnassa 9 (22%) jalkaa epänormaalisti taipuneiksi. Subjektiivinen (p=0.045) ja elävänä tehty arvio (p=0,001) etujalkojen epänormaalista taipumisesta korreloi painon kanssa, CORA-luokittelun ja painon välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p=0,095). Elävänä arvioinnilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys CORA-luokittelun (p=0,042) ja subjektiivisen arvioinnin (0,006) kanssa, mutta merkittävä tulos oli, ettei subjektiivinen arvioinnin ja CORA-luokittelun välillä ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (0,786). Suomensupien etujalkojen taipuneisuutta arvioidaan tiloilla eläviltä eläimiltä ja tutkimuksemme tulosten perusteella elävänä tehty arviointi on suhteellisen luotettava. Tutkimuksemme hypoteesi kumoutui osittain CORA-luokittelun ja subjektiivisen arvion yhteyden puuttumisen takia. Tulokset kuitenkin osoittavat, että etujalkojen epänormaalia taipumista esiintyy ja siihen olisi kiinnitettävä huomiota, jotta eläinten hyvinvointi ei kärsi. Erityisen tärkeää olisi huomioida etujalkojen rakenne jalostukseen valittavilta eläimiltä.