Siirry sisältöön
Suomeksi |  På svenska |  In English

Väitöstietolomake ja verkkoväitöskirja: ohjeita väittelijälle

Väitöstietolomake

Kaikkien Helsingin yliopistossa väittelevien tulee täyttää yliopiston väitöstietolomake viimeistään kolme viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Lomakkeeseen täytetään väitöstilaisuutta ja väitöskirjaa koskevia tietoja, jotka välitetään samalla kertaa sekä yliopiston viestinnän että yliopiston kirjaston käyttöön. Lomakkeelle täytetyt väitöstilaisuuden tiedot päätyvät myös yliopiston tapahtumakalenteriin.

Jos väitöstilaisuutesi siirtyy, otathan yhteyttä kirjastoon (e-thesis@helsinki.fi), ennen kuin täytät väitöstietolomakkeen uudelleen.

Jos julkaiset väitöskirjan Helsingin yliopiston tutkijakoulun julkaisusarjassa, kirjoita lomakkeen julkaisusarjaa koskevaan kohtaan Dissertationes Universitatis Helsingiensis.

Lomakkeella tallennetaan samalla kertaa väitöskirjan tiivistelmät, jotka julkaistaan Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa. Tiivistelmiä on kaksi: suomen- tai ruotsinkielinen yleistajuinen tiivistelmä ja englanninkielinen tieteellinen tiivistelmä.

Tieteellisen tiivistelmän suositeltu enimmäispituus on 1-2 sivua, yleistajuisen 1 sivu (2400 merkkiä). Jos tiivistelmän teksti ei mahdu lomakkeeseen, sen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi. Tässä tapauksessa lomakkeeseen tulee kirjoittaa tiivistelmäkenttään maininta, että tiivistelmä lähetetään myöhemmin. Väittelijä voi halutessaan toimittaa lisäksi myös tiivistelmiä muilla kielillä, ja nekin voi lähettää erikseen sähköpostilla osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi.

Väitöskirjojen tiedot ovat Heldan lisäksi näkyvillä muun muassa eurooppalaisessa OpenAIRE-palvelussa. Lääketieteen alan väitöskirjojen tiivistelmät välitetään Meilahden kampuskirjasto Terkon ylläpitämään Medic-tietokantaan.

Väitöskirjan julkaiseminen verkossa ja väitöskirjan riiputtaminen

Helsingin yliopiston väitöskirjat julkaistaan Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämässä avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa.

Artikkeliväitöskirjoista Heldassa on mahdollista julkaista vain väitöskirjan yhteenveto-osa, jos artikkeleiden kustantajat eivät salli artikkeleiden julkaisemista avoimesti osana väitöskirjaa. Väitöskirjaan kuuluvat artikkelit löytyvät kussakin väitöskirjassa listatuista julkaisuista.

Monissa tapauksissa myös väitöskirjaan kuuluvat artikkelit voidaan julkaista Heldassa väitöskirjatiedoston osana. Tässä tapauksessa sinun tulee varmistaa kustantajilta, että artikkeleiden julkaiseminen verkkoväitöskirjan osana on mahdollista. Jos artikkelit on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, erillistä lupien selvittämistä ei ole välttämätöntä tehdä.

Väitöskirjojen julkiset riiputuskappaleet ovat saatavilla digitaalisena Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa kirjastokioskeilta. Kirjasto huolehtii riiputuskappaleiden julkisesta saatavuudesta, kun kokonainen väitöskirja on toimitettu kirjastoon ennen riiputusajan alkamista. Jos Unigrafia painaa väitöskirjasi, Unigrafia toimittaa väitöskirjatiedoston kirjastoon myös riiputtamista varten.

Väitöskirjojen painattaminen

Digitaalisen väitöskirjan lisäksi väittelijä luovuttaa yliopistolle noin 20 kappaletta painettuja väitöskirjoja. Ohje painettujen väitöskirjojen jakelusta sisältää yleiset ohjeet jakeluun. Tarkistathan myös oman tiedekuntasi ohjeen, sillä jakelussa on tiedekuntakohtaisia eroja.

Yliopisto korvaa väittelijälle väitöskirjojen painamisen kustannuksia maksamalla painatustukea. Painatustuen saaminen edellyttää väitöskirjan julkaisemista Heldassa sekä väitöskirjan painamista yliopiston määrittämässä painotalossa (Unigrafia). Tiedekunta voi perustellusta syystä myöntää väittelijälle poikkeusluvan olla julkaisematta väitöskirjaa avoimessa digitaalisessa arkistossa.

Huomaathan, että teoksen kaikki versiot tarvitsevat kukin oman ISBN-numeronsa. Verkkoversion ISBN-numeron saa tarvittaessa pyydettyä Suomen ISBN-keskuksesta.

Muista seuraavat asiat julkaistessasi digitaalista väitöskirjaa

  • Helsingin yliopiston väitöstietolomake (täytetään viimeistään kolme viikkoa ennen väitöstä)
  • Väitöskirja PDF-muodossa. Kun väitöskirja painatetaan Unigrafiassa, Unigrafia huolehtii myös tiedoston toimittamisesta kirjastoon. Tarvittaessa voit itse lähettää tiedoston osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi. Huom! Jos tiedoston koko on yli 20 megatavua, ota yhteyttä ennen tiedoston lähettämistä.
  • Lupa väitöskirjan julkaisemiseen verkossa annetaan julkaisusopimuksella, joka allekirjoitetaan Helsingin yliopiston UniSign-palvelussa. Saat pyynnön sopimuksen hyväksymisestä väitöstietolomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (käytä helsinki.fi -osoitetta mikäli mahdollista). Jos sopimuksen hyväksyminen UniSign-palvelussa ei onnistu, ota yhteyttä kirjastoon (e-thesis@helsinki.fi).

Lisätietoja verkkoväitöskirjan julkaisemisesta saa sähköpostilla osoitteesta e-thesis@helsinki.fi

Linkkejä väitöskirjan julkaisemiseen liittyville sivuille