Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Web-palveluiden transaktionaalinen koostaminen

Show full item record

Title: Web-palveluiden transaktionaalinen koostaminen
Author(s): Rask, Tobias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Discipline: Computer science
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Web-palvelut ovat tekniikkana suosittu tapa toteuttaa yritysten sisäiset ja ulkoiset liiketoimintaprosessit sähköisenä palveluna. Koostamisen avulla olemassa olevista web-palveluista voidaan rakentaa uusia monipuolisempia palveluja. Tässä työssä tutkitaan, minkälainen transaktionaalisuuden taso koosteisessa web-palvelussa voidaan saavuttaa käytettävissä olevilla teknologioilla. Tämä tehdään vertailemalla web-palveluiden transaktionaalisia ominaisuuksia tietokantateoriasta tuttuihin transaktion ACID-ominaisuuksiin, sarjallistuvuusteoriaan, sekä transaktiomalleihin. Työssä tutkitaan myös sitä, tarvitaanko web-palveluiden transaktionaalisessa koostamisessa ylipäätään tietokantojen teoriasta tuttuja käsitteitä ja malleja. Tutkimuksessa syvennytään niihin web-palveluiden koostamisessa käytettäviin menetelmiin ja protokolliin, jotka tarjoavat transaktionaalisia piirteitä liiketoimintaprosessien toteuttamiseksi. Nämä ovat web-arkkitehtuuripinon WS-AtomicTransaction- ja WS-BusinessActivity -protokollat. Tulosten analysoinnissa on käytetty apuna erään matkatoimiston web-palvelua. Web-palveluiden välisten transaktioiden ACID-ominaisuudet käytiin läpi kahden web-palvelun käyttötapauksen kautta. Tuloksista selvisi, että web-palveluiden välisissä transaktioissa toteutuu ainoastaan transaktion ACID-atomisuus. Samalla selvitettiin, miten tämä saavutettu transaktionaalisuuden taso käytännössä vaikuttaa web-palveluiden väliseen toimintaan. Tutkielman tuloksien vaikutuksia web-palveluiden väliseen kanssakäyntiin arvioitiin sekä palvelun toteuttajan, että loppukäyttäjän näkökulmasta. Tuloksien perusteella kävi ilmi, että vakavien ongelmien välttämiseksi toteuttajan on tunnettava sovelluksen ongelmakenttä erityisen hyvin ja ymmärrettävä se, miten koosteisen web-palvelun transaktionaalisuuden taso vaikuttaa kyseisessä ympäristössä palvelun toimintaan. Tutkielman lopussa esitellään tämän tutkielman tuloksena syntynyt eksklusiivinen malli, jonka avulla koosteeseen osallistuvien web-palveluiden välisissä transaktioissa voidaan saavuttaa globaali ACID-eristyvyys. Mallia soveltamalla web-palvelut voivat etsiä eksklusiivista kauppaa käyviä web-palveluja SOA-arkkitehtuurimallin mukaisesti UDDI-rekisteristä, ja suorittaa näiden kanssa häiriöttämästi sarjallistuvia transaktioita. ACM Computing Classification System (CCS): - Information systems~Web services - Information systems~Database transaction processing


Files in this item

Files Size Format View
gradu-web_palve ... inen_koostaminen-final.pdf 1012.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record