Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Web-palveluiden transaktionaalinen koostaminen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-12-11T07:14:01Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:24:41Z
dc.date.available 2013-12-11T07:14:01Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:24:41Z
dc.date.issued 2013-12-11T07:14:01Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/3358 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3358
dc.title Web-palveluiden transaktionaalinen koostaminen fi
ethesis.discipline Computer science en
ethesis.discipline Tietojenkäsittelytiede fi
ethesis.discipline Datavetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1dcabbeb-f422-4eec-aaff-bb11d7501348
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/225405e8-3362-4197-a7fd-6e7b79e52d14
ethesis.department Institutionen för datavetenskap sv
ethesis.department Department of Computer Science en
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Rask, Tobias
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Web-palvelut ovat tekniikkana suosittu tapa toteuttaa yritysten sisäiset ja ulkoiset liiketoimintaprosessit sähköisenä palveluna. Koostamisen avulla olemassa olevista web-palveluista voidaan rakentaa uusia monipuolisempia palveluja. Tässä työssä tutkitaan, minkälainen transaktionaalisuuden taso koosteisessa web-palvelussa voidaan saavuttaa käytettävissä olevilla teknologioilla. Tämä tehdään vertailemalla web-palveluiden transaktionaalisia ominaisuuksia tietokantateoriasta tuttuihin transaktion ACID-ominaisuuksiin, sarjallistuvuusteoriaan, sekä transaktiomalleihin. Työssä tutkitaan myös sitä, tarvitaanko web-palveluiden transaktionaalisessa koostamisessa ylipäätään tietokantojen teoriasta tuttuja käsitteitä ja malleja. Tutkimuksessa syvennytään niihin web-palveluiden koostamisessa käytettäviin menetelmiin ja protokolliin, jotka tarjoavat transaktionaalisia piirteitä liiketoimintaprosessien toteuttamiseksi. Nämä ovat web-arkkitehtuuripinon WS-AtomicTransaction- ja WS-BusinessActivity -protokollat. Tulosten analysoinnissa on käytetty apuna erään matkatoimiston web-palvelua. Web-palveluiden välisten transaktioiden ACID-ominaisuudet käytiin läpi kahden web-palvelun käyttötapauksen kautta. Tuloksista selvisi, että web-palveluiden välisissä transaktioissa toteutuu ainoastaan transaktion ACID-atomisuus. Samalla selvitettiin, miten tämä saavutettu transaktionaalisuuden taso käytännössä vaikuttaa web-palveluiden väliseen toimintaan. Tutkielman tuloksien vaikutuksia web-palveluiden väliseen kanssakäyntiin arvioitiin sekä palvelun toteuttajan, että loppukäyttäjän näkökulmasta. Tuloksien perusteella kävi ilmi, että vakavien ongelmien välttämiseksi toteuttajan on tunnettava sovelluksen ongelmakenttä erityisen hyvin ja ymmärrettävä se, miten koosteisen web-palvelun transaktionaalisuuden taso vaikuttaa kyseisessä ympäristössä palvelun toimintaan. Tutkielman lopussa esitellään tämän tutkielman tuloksena syntynyt eksklusiivinen malli, jonka avulla koosteeseen osallistuvien web-palveluiden välisissä transaktioissa voidaan saavuttaa globaali ACID-eristyvyys. Mallia soveltamalla web-palvelut voivat etsiä eksklusiivista kauppaa käyviä web-palveluja SOA-arkkitehtuurimallin mukaisesti UDDI-rekisteristä, ja suorittaa näiden kanssa häiriöttämästi sarjallistuvia transaktioita. ACM Computing Classification System (CCS): - Information systems~Web services - Information systems~Database transaction processing fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251366
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
gradu-web_palve ... inen_koostaminen-final.pdf 1012.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record