Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

GPS- ja sensoridatan hyödyntäminen mobiililaitteiden pelimoottoriarkkitehtuurissa

Show full item record

Title: GPS- ja sensoridatan hyödyntäminen mobiililaitteiden pelimoottoriarkkitehtuurissa
Author(s): Tompuri, Seppo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Discipline: Computer science
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Tietokonepelit on kehitetty perinteisesti joko pöytätietokoneille tai pelikonsoleille. Räjähdysmäisesti kasvaneet mobiilipelimarkkinat ovat kuitenkin haastaneet nämä pelialustat. Mobiilipelien kehitys tapahtuu usein samalla tyylillä kuin pöytätietokoneille ja pelikonsoleille, vaikka niistä löytyy pöytätietokoneista ja pelikonsoleista poikkeavaa tekniikkaa, joka mahdollistaa perinteisestä poikkeavan käyttäjäsyötteen. Nykyaikaisista mobiililaitteista löytyy muun muassa erilaisia ympäristöä tarkkailevia sensoreita sekä usein myös GPS-vastaanotin. GPS-vastaanotin tarjoaa pelin käyttöön pelaajan sijaintitiedon. Sensorit puolestaan tarkkailevat mobiililaitteen ympäristöä, kuten mobiililaitteen kiihtyvyyksiä kolmessa ulottuvuudessa. Sensoreilta saatua dataa voidaan käyttää käyttäjäsyötteessä joko suoraan tai muokattuna. Niiltä saadun datan avulla on myös mahdollista päätellä pelaajan tekemät eleet, jotka voidaan hahmontunnistuksen avulla sitoa osaksi pelin käyttäjäsyötettä. Tällainen mobiililaitteiden mahdollistama uudenlainen käyttäjäsyöte mahdollistaa uudenlaisia peligenrejä, jotka käyttävät pelaajan liikettä ja sijaintitietoa osana pelimekaniikkaa. Tämä työ esittelee ne pelimoottorin osat jotka ovat mukana GPS- ja sensoridatan keräämisessä ja käsittelyssä sekä esittelee tässä työssä suunnitellun GPS- ja sensoridataa hyödyntävän arkkitehtuurimallin mobiililaitteille. Työssä perehdytään aluksi aiheeseen liittyviin käsitteisiin sekä pelin reaaliaikaisuudesta huolehtivaan pelisilmukkaan ja sen erilaisiin arkkitehtuurimalleihin. Tämän jälkeen käydään läpi pelimoottorien suoritusaikaisesta arkkitehtuurista ne puolet, jotka liittyvät GPS- ja sensoridatan keräämiseen. Lopuksi esitellään ja arvioidaan tässä työssä suunniteltu arkkitehtuurimalli GPS- ja sensoridatan hyödyntämiselle mobiililaitteiden pelimoottoriarkkitehtuurissa. Työn ohessa tämän ehdotetun mallin toimivuus todennetaan Windows Phone 8 laitealustalle tehdyllä toteutuksella ja tämän toteutuksen lähdekoodia käytetään apuna ehdotetun mallin esittelyssä.
Keyword(s): mobiilipelimoottori pelimoottori sensoridata mobiilipelit paikkatiedot


Files in this item

Files Size Format View
gradu_seppo_tompuri.pdf 994.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record