Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

GPS- ja sensoridatan hyödyntäminen mobiililaitteiden pelimoottoriarkkitehtuurissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-06-03T12:14:36Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:23:49Z
dc.date.available 2014-06-03T12:14:36Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:23:49Z
dc.date.issued 2014-06-03T12:14:36Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/3760 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3760
dc.title GPS- ja sensoridatan hyödyntäminen mobiililaitteiden pelimoottoriarkkitehtuurissa fi
ethesis.discipline Computer science en
ethesis.discipline Tietojenkäsittelytiede fi
ethesis.discipline Datavetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1dcabbeb-f422-4eec-aaff-bb11d7501348
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/225405e8-3362-4197-a7fd-6e7b79e52d14
ethesis.department Institutionen för datavetenskap sv
ethesis.department Department of Computer Science en
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Tompuri, Seppo
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tietokonepelit on kehitetty perinteisesti joko pöytätietokoneille tai pelikonsoleille. Räjähdysmäisesti kasvaneet mobiilipelimarkkinat ovat kuitenkin haastaneet nämä pelialustat. Mobiilipelien kehitys tapahtuu usein samalla tyylillä kuin pöytätietokoneille ja pelikonsoleille, vaikka niistä löytyy pöytätietokoneista ja pelikonsoleista poikkeavaa tekniikkaa, joka mahdollistaa perinteisestä poikkeavan käyttäjäsyötteen. Nykyaikaisista mobiililaitteista löytyy muun muassa erilaisia ympäristöä tarkkailevia sensoreita sekä usein myös GPS-vastaanotin. GPS-vastaanotin tarjoaa pelin käyttöön pelaajan sijaintitiedon. Sensorit puolestaan tarkkailevat mobiililaitteen ympäristöä, kuten mobiililaitteen kiihtyvyyksiä kolmessa ulottuvuudessa. Sensoreilta saatua dataa voidaan käyttää käyttäjäsyötteessä joko suoraan tai muokattuna. Niiltä saadun datan avulla on myös mahdollista päätellä pelaajan tekemät eleet, jotka voidaan hahmontunnistuksen avulla sitoa osaksi pelin käyttäjäsyötettä. Tällainen mobiililaitteiden mahdollistama uudenlainen käyttäjäsyöte mahdollistaa uudenlaisia peligenrejä, jotka käyttävät pelaajan liikettä ja sijaintitietoa osana pelimekaniikkaa. Tämä työ esittelee ne pelimoottorin osat jotka ovat mukana GPS- ja sensoridatan keräämisessä ja käsittelyssä sekä esittelee tässä työssä suunnitellun GPS- ja sensoridataa hyödyntävän arkkitehtuurimallin mobiililaitteille. Työssä perehdytään aluksi aiheeseen liittyviin käsitteisiin sekä pelin reaaliaikaisuudesta huolehtivaan pelisilmukkaan ja sen erilaisiin arkkitehtuurimalleihin. Tämän jälkeen käydään läpi pelimoottorien suoritusaikaisesta arkkitehtuurista ne puolet, jotka liittyvät GPS- ja sensoridatan keräämiseen. Lopuksi esitellään ja arvioidaan tässä työssä suunniteltu arkkitehtuurimalli GPS- ja sensoridatan hyödyntämiselle mobiililaitteiden pelimoottoriarkkitehtuurissa. Työn ohessa tämän ehdotetun mallin toimivuus todennetaan Windows Phone 8 laitealustalle tehdyllä toteutuksella ja tämän toteutuksen lähdekoodia käytetään apuna ehdotetun mallin esittelyssä. fi
dct.subject mobiilipelimoottori fi
dct.subject pelimoottori fi
dct.subject sensoridata fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251065
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.ysa mobiilipelit fi
dct.subject.ysa paikkatiedot fi

Files in this item

Files Size Format View
gradu_seppo_tompuri.pdf 994.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record